SMS:a utan att få besvär från nacke och armar
Att använda båda tummarna när man SMS:ar flitigt har visat sig vara bättre för kroppen. (Foto: Roslan Rahman/AFP)


Flitiga SMS-skickare kan få ont i tummen, men mindre känt är att även nacke, armar och händer kan ta stryk. Unga personer med sådana besvär använder en annan teknik när de SMS:ar visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

– Med tanke på hur mycket vi använder de nya, små tangentborden och knappsatserna på mobiltelefonerna är det viktigt att vi får ny kunskap om den fysiska exponeringen, säger ergonomen Ewa Gustafsson, som skrivit avhandlingen.

Ewa Gustafsson ville undersöka förhållanden som har samband med mobilanvändning och som kan påverka hälsa och arbetsförmåga.

I studien iakttogs mobilanvändningen hos 56 unga vuxna som SMS:ar dagligen. Hälften av deltagarna i studien hade besvär från nacke, armar eller händer. Resten hade inga sådana symtom.

Resultatet av studien visade att mobilanvändare som har besvär från nacke, armar och händer använde mobilen annorlunda jämfört med en frisk kontrollgrupp.

– De med besvär satt oftare och SMS:ade med huvudet böjt framåt, utan att avlasta armarna. Sådana arbetsställningar bör man undvika, precis som vid vanligt datorarbete, säger Ewa Gustafsson i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

De som hade ont i nacke, armar eller händer använde oftare bara en tumme när de SMS:ade istället för två, vilket gjorde att denna tumme användes i högre hastighet och med färre pauser. Skillnader fanns både i arbetstekniken, tummens rörelser och muskelaktivitet.

– Det var fascinerande att se hur snabbt vissa kunde röra tummarna över tangenterna och ändå hitta rätt bokstäver. De som har besvär borde använda båda tummarna för att minska belastningen, säger Ewa Gustafsson.

Ewa Gustafsson har även intervjuat 25 unga vuxna som ofta använder mobiltelefoner och datorer för att kommunicera med sin omvärld.

– För dem var teknologin ett verktyg för att vara och agera i nuet, att vara sociala, effektiva och oberoende med nästan obegränsade möjligheter, men det fanns också risker. De relaterade fysiska hälsorisker med långvarig användning, olämpliga arbetsställningar och minskad fysisk aktivitet, säger Ewa Gustafsson.

Fakta: så kan du SMS:a ergonomiskt

  • Sitt inte stilla i en och samma ställning utan variera hur du sitter.
  • Använd ryggstöd. Avlasta underarmarna mot till exempel ett bord eller mot låren.
  • Använd båda tummarna. Undvik att sitta för länge med huvudet böjt framåt.
  • Tänk på att låta tummarna vila emellanåt om du skriver många och långa SMS.
  • Tänk på att inte skriva för fort.