Smartphones är morgondagens nycklar
iPhone 5 på en pressbild från Apple. Ny teknik kommer att göra det möjligt för användarna att öppna särskilda lås med sina smartphones. (Courtesy of Apple)


Tidigare föreställde man sig ofta att säkerhetssystem i framtiden skulle vara näthinneskannrar och handavtrycksläsare. Men idag när vi alla spelar på våra telefoner som 14-åringar tycks det som om det enda som är personligt nog för att bekräfta vår identitet är våra telefoner.

Det finns redan en del notebooks som skannar ens telefon med bluetooth och använder det tillsammans med lösenord för att öka säkerheten. Men detta är bara början. Väldigt snart skulle smartphones kunna ersätta nycklarna till bilen, huset eller till och med skåpet i skolan.

Forskare från Fraunhofer Institute for Secure Information Technology (SIT) i Darmstadt i Tyskland presenterade ett sådant system på CeBIT trade-mässan i Hannover. De kallar systemet för ShareKey software och hoppas att det ”kommer att göra konceptet med nyckel-appar mer användbart och säkert”, enligt ett pressmeddelande.

Förutom att ShareKey-användare kan öppna lås med sina smartphones kan de också skapa andra digitala nycklar på distans, och även begränsa vilka lås de delade nycklarna har tillgång till. Den här funktionen skapas genom att elektroniska nycklar skickas till andra personers telefoner med QR-koder.

“Till exempel kan jag ge fastighetsskötaren tillgång till min lägenhet under en kort period så att han kan öppna dörren för avläsning av gasmätaren medan jag är på jobbet”, sade Alexandra Dmitrienko från SIT i ett pressmeddelande. ”Lösningen är byggd runt modern säkerhetsteknik och kan enkelt integreras med existerande system för access-kontroll.”

Huruvida systemet självt är säkert eller inte kommer att vara avgörande. De flesta nyckelprogram på smartphones för närvarande fungerar tillsammans med andra säkerhetssystem, som till exempel användarens lösenord. Folket på ShareKey hoppas dock ha grund för det de gör. Dmitrienko sade: ”Den stora utmaningen var att skydda de elektroniska nycklarna utan att kompromissa med den intuitiva funktionen hos sådana apparater.”

Säkerheten finns i flera olika former. ShareKey använder överföringsstandarden Near Field Communication (NFC) som bara fungerar över distanser på några centimeter. ShareKey använder också olika tekniker för att hålla användarens nycklar skilda från andra nycklar liksom från data och appar på telefonen, vilket skyddar nycklarna från skadliga program och att nås från andra program.

Med ShareKey skyddas sedan kommunikationen mellan telefonen och en centralserver med hjälp av andra etablerade säkerhetsprotokoll. ”Och även om den här kommunikationen hackas är det omöjligt för personer utan tillstånd att få tillgång till den digitala nyckeln. Detta beror på att man för att öppna dörren behöver information som finns både i det krypterade lösenordet som skickats till användaren och i appen som är installerad på deras smartphone”, sade Dmitrienko.

Det finns stora ambitioner med de nya användningsområden för nycklar till smartphones som introduceras av ShareKey. Forskare på SIT föreställer sig att tekniken kan användas för samnyttjande av bilar och för att ersätta nyckelkorten på hotell. ”Trenden mot en ’shareconomy’ kommer att gynna den vidare utvecklingen av den här tekniken”, sade Dmitrienko.

Översatt från engelska