Småhuspriserna nästan stilla
Foto: AFP/ Jean-Pierre Clatot


Under de sista tolv månaderna har priserna på småhus gått upp med i genomsnitt 1 procent på riksnivå, trots den allvarliga ekonomiska krisen som Sverige är inne i. I sin budget hade Finansdepartementet räknat med att småhusen skulle tappa i värde men så blev det alltså inte.

Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet blev knappt 1,9 miljoner kronor under perioden augusti-oktober. När det gäller storstadsområdena står priserna stilla i Stor-Stockholm, i Stor-Göteborg har de ökat med 1 procent och i Stor-Malmö har priserna gått ned med lika mycket.

Antalet köp av småhus under oktober månad förra året blev nästan 6 000. Krisen gav sedan utslag och ett år senare har det registrerats 58 procent färre fastighetsköp. Siffran för oktober i år kommer dock att förbättras något för det finns en viss eftersläpning i registreringen till SCB.

SCB har också plockat fram statistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare). I Örnsköldsvik till exempel såldes 89 fastigheter till ett medelpris av 1 025 000 kronor med ett K/T-tal på 2,48, vilket visar priset för huset i förhållande till taxeringsvärdet. I Nacka var det talet 1,97 och där ligger de dyraste småhusfastigheterna enligt statistiken. Medelpriset i Nacka blev 4 758 000 kronor.