Små och medelstora kinesiska företag lägger ner


Chinese Academy of Social Sciences redovisade nyligen en genomförd undersökning som visade att 40 procent av Kinas små och medelstora företag har slagit igen och ytterligare 40 procent är på väg att läggas ned under den pågående finanskrisen.

För övrigt består 99 procent av Kinas industri av små och medelstora företag som bidrar med mer än 60 procent till BNP, 50 procent av nationell statsinkomst och 75 procent av storstadens sysselsättning.

Denna rapport väcker därför en fråga om den kinesiska regimens rapport på 6,1-procentig tillväxt av BNP för första kvartalet.

Peter Chen, en ledande forskare för Chinese Academy of Social Sciences, rapporterade att undersökningen ägde rum under det senaste halvåret och resultatet är ännu inte klart.

– En stor del av Kinas företag står inför en svår situation och vissa har till och med slagit igen. Antalet nedläggningar är långt över genomsnittet. Förr i tiden lades företag ner när BNP-tillväxten var 5 procent. Men den nu redovisade BNP-tillväxten på 6,1 procent har inte skapats av den nuvarande ekonomiska miljön, sade Chen under en CCTV-intervju .

– Otillräckliga investeringar kan vara en anledning. Vissa företag har en marknadsandel och kunder men kan inte fortsätta att tillverka på grund av brist på kapital, tillade Chen.

Yong Yu-Chin, biträdande direktör för små och medelstora företagens servicecenter i staden Shenzhen, uppgav att mer än 60 procent av industrin i Shenzhen har stött på ekonomiska problem. I allmänhet behöver de kortfristiga lån till ett belopp på mellan 1,43 miljoner och 1,75 miljarder US-dollar.

Majoriteten av de 42 miljoner små och medelstora företag i Kina rapporteras sakna tillgångar som säkerhet för lån. Detta har också ökat riskerna vid banklån. Under 2008 uppgick småföretagslån som inte klarat betalningarna till 11,6 procent.

China Banking Regulatory Commission (CBRC) utfärdade dokumentet ”Riktlinjer för lån till små företag” i juli 2005 och krävde att lån till små och medelstora företag borde ges med högre belopp och krävas på högre stegvisa avbetalningar än andra lån. Men dessa åtgärder har inte genomförts. Vissa anser detta vara på grund av oro över att högrisklån till små och medelstora företag skulle kunna leda till undermåliga banklån och efterföljande försummelse.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19024/