Små mängder alkohol ökar cancerrisken
Måttligt drickande, ett eller två glas vin varje dag, kan leda till ökad cancerrisk visar forskning. (Foto: AFP/ Patrik Stollarz)


För dem som tar sig ett dagligt glas vin i tron att det ska göra gott för hälsan bör kanske tänka om. Nya forskningsrön visar nämligen att redan små mängder alkohol kan öka risken för cancer.

Forskare vid Stockholms universitet har i ett europeiskt samarbete studerat hur alkohol påverkar arvsmassan. Studien har publicerats i den brittiska tidskriften Carcinogenesis.

Forskarlaget har använt sig av en ny metod som gör det möjligt att studera effekten av små mängder alkohol på arvsmassan på både djur och människor. 

Vid försök på råttor lät man en grupp dricka vatten med 10 procent alkohol i fyra veckor och en grupp råttor fick bara vatten under samma period.  När försöksperioden var över såg forskarna att skadorna på arvsmassan ökade med cirka tre gånger jämfört med råttor som bara drack vatten.

”Resultatet väcker frågan om hur mycket skador på arvsmassan vi får när vi dricker öl eller vin till maten varje dag. Forskningen kommer i fortsättningen att inriktas på att studera frivilliga försökspersoner med olika dryckesvanor och hur olika matvanor påverkar effekten av alkohol”, säger professor Dag Jenssen, som lett studien, i ett pressmeddelande.

Redan innan cancer uppstår uppträder tidiga skador på arvsmassan. Forskarna tror att redan små mängder alkohol kan framkalla en speciellt svår typ av skada i arvsmassan som våra celler inte kan ta hand om på ett bra sätt.

Även en tidigare studie som gjorts av forskare vid Institute of Human Nutrition i Potsdam-Rehbruecke i Tyskland, har visat på samband mellan alkoholintag och ökad cancerrisk.

I studien ingick 363 988 personer i åldern 37 och 70 år från flera europeiska länder.

Forskarna drog slutsatsen att var tionde cancerfall bland män och tre procent bland kvinnor, var orsakade av alkohol.

Ett dagligt intag på mer än 12 gram alkohol för kvinnor (15 cl vin motsvarar 12 gram alkohol) och 24 gram alkohol för män anses öka risken, enligt den tyska studien.

Det är cancer i munhåla, matstrupe, lever, tarm och bland kvinnor även bröstcancer, som kopplats till alkoholkonsumtion.

Den tyska studien publicerades förra året i den medicinska tidskriften British Medical Journal.