"Sluta med organskörden i Kina" - del 1
David Kilgour var en medlem av det kanadensiska parlamentet 1979-2006, och har även tjänstgjort som statssekreterare (Asien-Stillahavsområdet) under 2002 och 2003. Han är, tillsammans med David Matas medförfattare till boken "Bloody Harvest, dödandet av Falun Gong-utövare för deras organ”. (Foto: Epoch Times)


Detta anförande visar ett exempel på det systematiska våld som begås av Kinas kommunistregim sedan 1949 mot dem som anses vara dess fiender. Här handlar det om storskalig plundring av vitala organ från Falun Gong-utövare för kommersiella transplantationer. Ingen överlever dessa operationer eftersom alla organ beslagtas och ”donatorernas” kroppar kremeras därefter.

David Matas och jag fann ett stort antal bevis på att denna handel pågått sedan 2001. Enligt efterforskningar som angetts i vår bok, Bloody Harvest, har Falun Gong-utövare dödats i tusentals sedan 2001. Till exempel, för perioden 2000-2005 kom vi fram till att man utfört 41 500 sådana transplantationer genom att regeringen åberopat att man för perioden utfört 60 000 transplantationer. För oss verkar det rimligt att man utifrån det antalet transplantationer drar av det uppskattade antalet avrättade brottslingar (18 550).

I boken ”State Organs” (Statliga organ) från 2012 uppskattar författaren och forskaren Ethan Gutmann att 65 000 Falun Gong-utövare dödats för sina organ under åren 2000-2008, utvalda från cirka 1,2 miljoner av dem som internerats i Kinas system med tvångsarbetsläger. De liknar läger som skapades av Hitlers Tyskland och Stalins Ryssland som Mao anpassade hela Kina till på 1950-talet, där en polissignatur är tillräcklig för att skicka någon till ett av dem för upp till tre år. Mark Mackinnon från Kanadas Globe and Mail uttryckte det väl: ”Inga kostnader, inga advokater, inga överklaganden.” År 2007 uppskattade en amerikansk regeringsrapport att minst hälften av de intagna i 340 sådana läger var Falun Gong-utövare. Leninistiskt styre och ”allt är tillåtet”-ekonomi uppmuntrar organhandeln att fortsätta i hela Kina.

Falun Gong (eller Falun Dafa) är en andlig övningsmetod som syftar till att förbättra kropp och etik. Den har sin grund i traditionella system, som till exempel kinesisk qigong, buddhism och daoism (taoism), kombinerat med mjuka fysiska rörelser. Eftersom antalet kinesiska medborgare som utövade Falun Gong växte förvånansvärt snabbt från starten 1992, och dess värden såsom sanning, godhet och tålamod, inte sammanföll med kommunistpartiets värden, började partiet se den som ett hot. De stämplade den som en kult och inledde förföljelsen mot dess utövare från mitten av 1999 och framtill denna dag.

Efter 1980 hade partiet efter Mao-perioden börjat ta tillbaka pengar från sjukvården och krävde att man skulle kompensera bristen med serviceavgifter till mestadels oförsäkrade patienter. Att sälja organ från avrättade fångar blev en inkomstkälla för kirurger, militären och andra som deltog. Efter 1999 blev Falun Gongs samvetsfångar ytterligare en levande organbank för rika kinesiska patienter – som ofta föredrog att ”givare” var Falun Gong-utövare eftersom de är normalt friska personer snarare än dömda fångar – och organturister från utlandet.

Matas och jag besökte ett tiotal länder för att intervjua Falun Gong-utövare som lyckats lämna både lägren och landet. De berättade för oss om arbete under fruktansvärda förhållanden för upp till sexton timmar per dag utan lön och lite mat, trånga sovförhållanden och tortyr. Fångar tillverkade en rad olika exportprodukter som underleverantörer till multinationella företag. Detta visar både ansvarslöshet av företagen och en kränkning av WTO:s regler, det kräver en kraftig reaktion från alla handelspartners i Kina. Våra regeringar bör förbjuda export av tvångsarbete genom att anta lagstiftning som lägger en skyldighet på importörerna i varje land att bevisa att deras varor inte tillverkas av slavar.

Ansvariga inom det internationella samfundet borde naturligtvis inleda samtal så konstruktivt som möjligt med den nya regeringen i Peking, samtidigt som man trycker på att de måste upphöra med organskörden. Demokrati med mycket kinesiska särdrag är förmodligen mer närvarande än många av de kinesiska cynikerna tror. De värden vi representerar i denna och andra frågor är universella, inklusive jämlikhet för alla medborgare, rättssäkerhet och oberoende domare, demokrati med flerpartisystem, företagens sociala ansvar och behov av industrijobb överallt. Folket i Kina bör veta att demokraterna överallt stödjer dem, men inte deras regering, precis som vi gjorde med central- och östeuropéer under det kalla kriget och med sydafrikaner under tidsperioden fram till frigivningen av Nelson Mandela från fängelset och hans val till president i en demokratisk nation.


Ovanstående är en omarbetning av anteckningar som presenterades den 24 juni 2013 vid Houses of Parliament, London, Storbritannien.

David Kilgour var medlem av det kanadensiska parlamentet 1979-2006, och har även tjänstgjort som statssekreterare (Asien-Stillahavsområdet) under 2002 och 2003. För mer information, gå till www.david-kilgour.com

Översatt från engelska