Slavlön för arbetare i sportskofabriker i Kina
Strejkande från Yue Yuen möter poliser i industristaden Dongguan i Kina. (China Labour Watch (CLW))


Europas största sporttillverkare Adidas omsatte 135 miljarder kronor (14.492 billion euro) 2013.  I april i år gick fler än 40 000 kinesiska arbetare ut i strejk, i världens största skofabrik, Yue Yuen i Kina. Yue Yuen levererar skor åt varumärken som Adidas, Nike, Reebok och Asics med flera.

Strejken räknas som den största i Kinas moderna historia och pågick i två veckor. Det bekräftades även av kinesisk statlig media som beskrev strejken som den största under kommunisteran. Taiwanesiskt ägda Yue Yuen i staden Dongguan i Kina har över 200 000 anställda. Orsaken till strejken var obetalda socialförsäkringar såsom pension, bostadsfond och låga löner.

China Labour Watch (CLW) är en oberoende ideell organisation med bas i USA, som arbetar för att främja kinesiska arbetares rättigheter i den globala ekonomin. Som ett resultat av strejken har fabrikerna börjat betala in socialförsäkringar men lönen har inte höjts. En del av socialförsäkringen betalas av fabriken och en del dras från arbetarnas löner.

– Så har arbetarna i själva verket mindre pengar kvar varje månad, säger Kevin Slaten på CLW. 

Lönen som de flesta arbetarna på fabrikerna i Dongguanområdet tjänar är en minimilön som för tillfället ligger på 1310 kr per månad.

– En person med den inkomsten bor förmodligen i en enkel fabrikssovsal. Du kan inte spendera pengar på någonting annat än mat. Vi talar om överlevnadspengar. Du kan inte spara, om du har en familj kan du inte ge dem några pengar, om du har barn kan du inte försörja dem, säger Kevin Slaten på CLW.


I världens största skofabrik Yue Yuen, Dongguan arbetar över 200 000 personer. (China Labour Watch (CLW)

I världens största skofabrik Yue Yuen, Dongguan arbetar över 200 000 personer. (China Labour Watch (CLW)

Fabriker som betalar mer än minimilön är ovanliga men förekommer. Oftast handlar det bara om några kronors skillnad. CLW skiljer på minimilön och levnadslön. För att få upp lönen till en levnadslön måste arbetarna arbeta övertid, 80 till 100 timmar övertid per månad är vanligt.

Det nationella facket är den enda lagliga fackföreningen i Kina lovade efter strejken att arbetare på Yue Yuen skulle väljas in som representanter i fackföreningen. CLW berättar att det har ännu inte infriats.

Adidas är näst störst i världen efter Nike inom sportindustrin. Yue Yuen är Adidas huvudleverantör för sportskor i Kina. CLW har följt Adidas och Yue Yuen under mer än 10 år och gjort flera fallstudier, den senaste 2010.  


Strejkare möts av kravallpoliser. (China Labour Watch (CLW)

Strejkare möts av kravallpoliser. (China Labour Watch (CLW)

Siliva Raccagni högsta chef på hållbarhetsfrågor på Adidas vill inte ställa upp på någon intervju. Hon skickar en sju månader gammalt officiellt uttalande från Adidas om Yue Yuen-strejken, som svar på frågan vad har Adidas gjort för åtgärder hos deras leverantör efter masstrejken i Yue Yuen.

Enligt CLW:s senaste fallstudie har Adidas under en lång tid förnekat att deras leverantörer är ”sweatshops”, det vill säga låglönefabriker där arbetsvillkoren är sämre än vad som anses lagligt.

Sedan ekonomin har blivit allt mer global har internationell kritik vuxit av Adidas och andra internationella företag för att använda "sweatshops" som sina leverantörer i länder med fattig befolkning. Som svar på kritiken utformar företag så kallade ”uppförandekoder”. Det vill säga riktlinjer till leverantörerna på hur de ska bedriva sin verksamhet.


Majoriteten av Adidas leverantörer finns i Asien varav deras största sportskoleverantören Yue Yuen i Kina. (Alex Grimm /Getty Images)

Majoriteten av Adidas leverantörer finns i Asien varav deras största sportskoleverantören Yue Yuen i Kina. (Alex Grimm /Getty Images)

Men kritikerna menar att internationella företag använder uppförandekoder i PR-syfte istället för att genuint bry sig om arbetarnas situation. Företagen kringgår ansvar för arbetarnas situation hos deras leverantörer i andra länder genomatt säga att ”vi köper bara skor från tredje part”.

Adidas bekräftar via mejl att socialförsäkringarna nu är 100 procent implementerade hos deras leverantörer i Yue Yuen men ingen löneförhöjning har skett.

I Adidas officiella uttalande från april 2014 står det att ” Adidasgruppen är ålagd att garantera rättvisa arbetsförhållanden, rättvisa löner och säkra arbetsförhållanden i fabrikerna.”

Adidas syn på rättvis lön och rättvisa arbetsförhållanden verkar i det här fallet vara minimilön och mellan 340 och 360 arbetstimmar i månaden.    

Lönefakta

Minimilön: Lägsta lagliga lön i ett land. I Kina är levnadskostnaderna högre än minimilönen 1310kr/månaden
Levnadslön: När personen kan leva på lönen. Det vill säga göra lite besparingar och kan försörja sig.
3000 kr/månaden räknas fortfarande som en låg lön i Kina och en arbetare med den lönen har fortfarande inte råd att spara till ett hem i staden på grund av höga bostadspriser.
Normala arbetstimmar räknas mellan 40-60 timmar i veckan måndag-lördag.

Yue Yuen-företaget

160-300 skor per timme tillverkar ett team på 24 personer.Total tillverkningsvolym 313.4 miljoner par skor 2013.Bostadsfond är en del av socialförsäkringen som innebär ett sparande avsatt för boende.Oberoende facklig engagemang är olagligt i Kina, den enda lagliga fackförbundet är nationella ACFTU (Allkinesiska fackföreningsfederationen).   I CLW:s senaste fallstudie kritiseras ACFTU för att arbeta för fabriksägarna och inte för arbetarna.

Adidas

Äger varumärken som Reebok, Rockport och Tailormade Adidas-Golf.
USA/Europa/Sverige
2012 såldes 45 miljoner par löparskor i USA.
Det motsvarar 1.4 miljoner par skor i Sverige försäljningsvärde 900 miljoner kr/år.
75 procent av alla svenskar motionerar regelbundet. Källa Eurobarometern
48 procent av alla EU medborgare motionerar någolunda regelbundet