Skype övervakar Tuidang-rörelsen
2005 kritiserade aktivister från Hongkongs demokratiska parti Yahoo för att ha överlämnat information som ledde till att den kinesiska journalisten Shi Tao dömdes till 10 års fängelse för "avslöjande av statshemligheter". (Foto: Samantha Sin/AFP/Getty Images)


De hetsiga diskussionerna om Skypes övervakade och censurerade meddelanden har fått stora rubriker i världen. Det har dock rapporterats relativt lite om själva innehållet i meddelandena. 

En stor del av de inspelade meddelandena handlar om en gräsrotsrörelse, Tuidang (kinesiska för ”lämna partiet”) vilkas syfte är att eliminera det kinesiska kommunistpartiets diktatorskap.

Kampanjen är ett resultat av Epoch Times artikelserie ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”. Artiklarna ger en detaljerad historisk redogörelse för det kinesiska kommunistpartiets (KKP) beteende från dess bildande fram till idag, och förespråkar kinesernas utträde ur partiet och dess tillhörande organisationer.

Tuidang-rörelsen engagerar många utlandskineser, främst Falun Gong-utövare, som skickar artiklar till Kina och uppmuntrar kinesiska medborgare att lämna KKP. I dagsläget har nära 50 miljoner kineser tagit avstånd från partiet.

Volontärer för Tuidang-center har bland annat använt sig av Skype för att nå fram till kineserna.

– Många av meddelandena hade med kampanjen att göra. När man ser över loggfilerna är kritiska kommentarer om kommunistpartiet måltavlan, sade Nart Villeneuve, forskare på Citizen Lab vid Torontos universitet i Kanada.

När personer inne i Kina försöker att ladda hem Skype, en mjukvara som förser datorn med en telefon som man kan ringa till världens alla hörn med utan fjärrkostnader, omdirigeras de till Tom-Skype.

Tom-Skype är som vanliga Skype men inte alls lika säkert. Nämner man Falun Gong, Taiwan, kommunistparti eller andra ”kritiska” ord eller fraser i meddelandena spelas konversationen in.

Kinaregimen använder information från webbföretag som Yahoo, Google och Microsoft för att spåra dissidenter. En del av oliktänkarna har arresterats och fängslats.

Ett omnämnt fall är journalisten Shi Tao som dömdes till 10 års fängelse efter att Yahoos Hongkongkontor delgav myndigheterna information.

Det verkar som om Skype nu har anslutit sig till den växande skaran av företag som ställer upp och hjälper den kinesiska regimen i att övervaka medborgarnas onlineaktiviteter.

Villeneuve vill inte avslöja närmare detaljer om diskussionerna som avlyssnats. Detta för de inblandades säkerhets skull.

– Detta är också anledningen till att Tuidang-volontärer i Nordamerika varnar chattare för övervakning, sade Rong Yi som jobbar ideellt för Tuidangcentret i Flushing, New York.

Hon påtalar centrets oro för att de kinesiska myndigheterna kommer utgöra ett livshot för dessa personer om deras namn blir avslöjade. Tuidang-volontärerna är ”mycket bekymrade” då det verkar som om inget kommunikationssätt är säkert nu, sade Rong.

– Vi kan inte använda Yahoo, e-post är inte säkert, telefoner är inte säkra och nu är även Skype osäkert. Vi vet inte vad vi ska använda oss av.

En rapport från Citizen Lab menar att Villeneuves upptäckter bör ses som en varning för politiskt aktiva grupper och för de som kringgår censurteknologin genom företag som har kompromissat angående mänskliga rättigheter.

”Det står klart att Tom-Skype hänger sig åt extrem övervakning med till synes liten hänsyn till Skype-användarnas säkerhet och privatliv. Detta är en direkt motsägelse till Skypes offentliga uttalanden om sina riktlinjer i Kina,” står att läsa i rapporten.

översatt från engelska:http://en.epochtimes.com/n2/world/skype-quit-the-ccp-chinese-communist-party-5323.html