Skyddade tropiska skogar skyddar inte
Förstörd tropisk skog i Borneo, Malaysia. En ny studie visar att djurlivet i skyddade tropiska skogar är alltmer hotat. (Med tillstånd av Karl Eduard Linsenmair)


Djurlivet i skyddade tropiska skogar blir alltmer hotat, enligt en ny studie. Nu söker man olika sätt att försöka stoppa denna förlust av biologisk mångfald runt om i världen.

Studien ”Att avvärja den biologiska mångfaldens kollaps i skyddade tropiska skogsområden” (Averting biodiversity collapse in tropical forest protected areas) som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature, identifierar illegal jakt som en av de främsta orsakerna till den biologiska nedgången i tropiska reservat.

Studien är den mest omfattande hittills. Mer än 200 forskare har bidragit med uppgifter som samlats in under de senaste 30 åren från 60 områden över hela världen.

En som har bidragit till studien är Karl Eduard Linsenmair från Würzburgs universitet i Tyskland. Han har gjort en omfattande forskning av de tropiska skogarna i västra Afrika och Sydostasien under de senaste tre decennierna.

– En växande befolkning och mer sofistikerade vapen har ökat trycket på djurlivet i skogarna, säger Linsenmair.

Traditionella stammar som lever av skogen har regler för jakten som garanterar en hållbar återväxt. Till exempel skulle de inte skjuta stora mängder unga djur. Dagens tjuvjägare fungerar på ett helt annat sätt.

– En professionell tjuvskytt skonar inte några djur. Han skjuter allt som kommer i sikte som är värt mer än patronerna. På så sätt kan de tömma hela områden på djur, säger Linsenmair.

Resultatet har blivit att de flesta av reservaten kan anses vara, vad Rhett Harrison kallar ”tomma skogar.” Det är skogar som till stor del saknar stora och medelstora däggdjur och fåglar. Harrison skrev om hotet som tjuvjakten innebär för reservaten i tidskriften BioScience i november förra året.

Precis som i varje ekosystem är förekomsten av rovdjur avgörande för den ekologiska balansen i tropiska skogar. När bytesdjuren förökar sig okontrollerat på grund av att rovdjuren dödats, kan detta orsaka en ekologisk störning. Till exempel kan bytesdjuren äta stora mängder med frön som gör det svårare för växter att föröka sig.

Cirka 18 procent av världens tropiska skogar betecknas som skyddade områden där kommersiell verksamhet är förbjuden eller strikt begränsad. På grund av den ökade skövlingen av världens regnskogar har dessa naturreservat blivit den sista tillflyktsorten för många hotade arter i tropikerna.

Tropiska skogar hyser ungefär hälften av rikedomen och mångfalden av världens arter. Skyddet av reservaten är en avgörande förutsättning för deras överlevnad.

Enligt studien är hälften av de skyddade områdena hotade nu.

Många skyddade områden i tropikerna är utsatta för människors ingrepp och andra miljöpåfrestningar.

Framväxten av en global marknad har skapat en ny drivkraft för tjuvskyttar att jaga ännu mera. Linsenmair uppskattar att det varje dag anländer upp till ett ton viltkött från tropiska skogar bara till Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris.

Lösningar


Jaguaren är en av de utrotningshotade inhemska arterna i Amazonas regnskog. Minskningen av stora rovdjur undergräver allvarligt den ekologiska balansen i tropiska skogar. (Foto: Mauricio Lima /AFP/Getty Images)

Jaguaren är en av de utrotningshotade inhemska arterna i Amazonas regnskog. Minskningen av stora rovdjur undergräver allvarligt den ekologiska balansen i tropiska skogar. (Foto: Mauricio Lima /AFP/Getty Images)

En viktig orsak till problemet är att många tjuvskyttar får agera ostraffat, skriver Harrison. Därför föreslår han att lokala myndigheter förbättrar tillsynen och att tjuvskyttar blir åtalade.

Den internationella Anti-Poaching Foundation med säte i Zimbabwe, arbetar mot tjuvjakt på två sätt. Förutom att utbilda enheter som bekämpar tjuvskyttar i södra Afrikas vildmarksparker har de börjat erbjuda tjuvskyttarna alternativ till sin djurhandel.

Tack vare deras stora kunskap om terrängen och vilda djur har stiftelsen börjat utbilda dömda tjuvskyttar till skogvaktare istället. Det betyder ”en mindre tjuvskytt på gatan”… men också att enheten får en bredare kunskap till hjälp på sina uppdrag”, skriver stiftelsen på sin webbsida.

Dessutom finns det annan olaglig ekonomisk verksamhet i reservaten förutom tjuvjakt som bidrar till förstörelsen. Till exempel förorenar tvätt av guld skogar och floder med kvicksilver som skadar organismer som lever där.

För att förbättra tillståndet för de skyddade områdena, föreslår Linsenmair att man ändrar deras utformning. De är ofta små och splittrade. Många arter kan inte breda ut sig naturligt eftersom reservaten ofta gränsar till stora odlade områden.

Till exempel kan många fåglar inte flytta utanför träden i det skyddade området. Det skulle hjälpa många arter om det fanns flygkorridorer som förbinder flera reservat. Animal migration är avgörande för att stabilisera arterna och bevara den genetiska variationen, säger han.

William F. Laurance från James Cook University i Australien, en av de ledande författarna till studien, poängterar i ett pressmeddelande vikten av reservat.

”Vi har inget val, de tropiska skogarna är de biologiskt rikaste platserna på planeten och en stor del att den biologiska mångfalden kommer att försvinna utan väl skyddade områden.”

Tilläggsrapportering av Heike Soleinsky.

Översatt från engelska.