Skydda människor med FN-flyktingstatus


I ett öppet brev till svenska Utrikesdepartementet skriver Petra Lindberg, ordförande i Supporting Human Rights in China (SHRIC), om de ryska myndigheternas olagliga avvisning av en mor och dotter med FN-flyktingstatus och ber svenska myndigheter att hjälpa till.

Med det här brevet vill jag uppmärksamma er på utvisningen av två kinesiska asylsökanden från Ryssland till Kina. Ma Hui och hennes 8-åriga dotter, den 28 mars. Detta trots att de har FN-flyktingstatus och att de riskerar tortyr i Kina.

Utvisningen skedde under tveksamma förhållanden. Detta dels på grund av att de utvisade hade erhållit FN-flykting status sedan tre år tillbaka och dels på grund av att Ma Huis fall skulle höras i domstol i St. Petersburg den 30 mars. Det blev nu inte fallet. I stället fördes de bort från sin bostad i S:t Petersburg den 28 mars och blev satta på ett plan till Peking i Kina, via Novosibirsk. Förfarandet strider mot rysk lag, det vill säga det är olagligt att tillbakavisa asylsökande som inte fått sitt fall avklarat och prövat i
domstol.

Ma Hui och hennes dotter erhöll FN-flyktingstatus, eftersom de utövar den i Kina förbjudna qigongmetoden Falun Gong. På grund av det riskerar de både fängelse och tortyr vid ett återförande till Kina.

Falun Gong utövare har under lång tid utsatts för allvarliga övergrepp av de kinesiska myndigheterna. Den senaste rapporten om de omtalade organstölderna, som ni finner på, http://organharvestinvestigation.net/ talar för att situationen inte har förbättras. I rapporten kan man läsa om hur dessa samvetsfångar får sina organ borttagna medan de fortfarande är vid liv. Kropparna kremeras efter att operationen är genomförd och organen säljs för höga summor runt om i världen. I rapporten framkommer det bland annat att det i Kina mellan år 2000 och 2005 skett 60 000 organtransplantationer. Uppgifterna kommer från China Medical Organ Transplant Associations. Vid 41 500 av dessa 60 000 organtransplantationer är donatorkällan okänd.

Som Ni säkert förstår är situationen för Ma Hui och hennes dotter mycket kritisk. UNCHR håller nu på att utreda ärendet och ytterligare påtryckningar från Er kan bidra till hur Ma Hui och hennes dotters framtida säkerhet blir.

Det skulle vara till stor hjälp om svenska ambassaden i Peking kunde ta reda på hur situationen för Ma Hui och hennes dotter utvecklas. Även en kontakt med den ryska och kinesiska ambassaden i Sverige angående det här fallet, skulle vara en bra hjälp. Det skulle visa att Sveriges regering och representanter månar om upprätthållande av de mänskliga rättigheterna, samt att människor med FN-flyktingstatus ska ha det skydd de tilldelats.

SHRIC

Supporting Human Rights in China är en ickestatlig organisation som stödjer och arbetar för utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i Kina samt verkar för införandet av yttrande- och trosfrihet i Kina. SHRIC är religiöst och politiskt obunden. www.shric.org