Skulle Spidermans nät kunna stoppa ett tåg?
En skådespelare utklädd till Spindelmannen. (Jordan Mansfield/Getty Images)


När Spiderman använde sitt nät för att stoppa ett tunnelbanetåg i New York innan det störtade av spåret var det realistiskt, enligt ny brittisk forskning.

Tre elever på University of Leicester bestämde sig för att beräkna huruvida scenen i ”Spiderman 2” verkligen skulle kunna inträffa. Det vill säga, skulle superhjältens nät fungera som ett riktigt spindelnät?

”Det sägs ofta att spindelnät är starkare än stål, så vi tyckte att det kunde vara intressant att se huruvida detta gäller även för Spidermans storskaliga version”, sade Alex Stone, en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

”Med tanke på ämnet blev vi förvånade över att upptäcka att nätet hade porträtterats korrekt.”

Eleverna kom fram till att nätet måste ha använt en kraft på 300 000 Newton för att stoppa de fyra fullpackade tunnelbanevagnarna. De vägde in rörelseenergin hos tåget som åkte i högsta hastighet, drivkraften hos motorerna och hur lång tid det tog för nätet att få tåget att stanna helt.

Baserat på detta räknade de fram att ett riktigt nät skulle kunna utföra jobbet om det var lika starkt som nätet hos Darwins barkspindel, Caerostris darwini, den spindel som väver de starkaste kända spindelnäten. Detta betyder att Spindelmannens nät är proportionerliga i styrka jämfört med ett riktigt spindelnät, och att det faktiskt skulle kunna stoppa ett tåg.

”Vårt arbete kanske inte verkar speciellt seriöst, men det har hjälpt till att lära oss hur man tillämpar fysik i olika situationer samt lärt oss hur granskningsprocessen inför publicering i vetenskapliga tidskrifter går till”, sade James Forster, en annan av eleverna i pressmeddelandet.

“Detta gör det till en ovärderlig erfarenhet för alla som vill syssla med forskning senare i livet.”

Artikeln var med i University of Leicester Journal of Special Physics Topics, som publicerar artiklar av sistaårselever på det fyraåriga programmet Master of Physics.

Översatt från engelska