Skuldkris hotar den kinesiska högre utbildningen


En enorm skuldbörda har blivit det värsta problemet för kinesiska universitet och riskerar att driva dem till konkursens rand. Av de 10 biljoner yuan i skulder som olika kinesiska myndigheter och institutioner är skyldiga ligger tre procent på landets 1 164 universitet.

Den kinesiska riksrevisionen avslöjade nyligen att den högre utbildningen inom Kina är skyldig 260 miljarder, mestadels till banker. National Radio Network rapporterade den 3 juli att så sent som slutet av 2009 hade Shaanxiprovinsens 40 universitet skulder på 9 miljarder.

På grund av de ökande kapitalkraven på banker och den höjda räntan sätter bankerna nu press på dessa universitet att betala tillbaka. Vissa skolor har infört undervisningsavgifter för att kunna betala bankerna.

En annan källa till inkomster är markförsäljning. Beijing Evening News rapporterade att ett universitet i Hebei sålt av stora områden som skulle användas till utbildning, vilket gjort lokala bönder rasande.

En tidigare utbildningsminister sade 2007 att de skulder kinesiska universitet dras med är resultatet av korruption. Tjänstemän, byråkrater och partimedlemmar använder olika sätt att tömma skolorna på resurser, såsom att själva lägga beslag på bidrag, använder mutor i samband med byggen och icke-transparent bokföring.

I väst finns uppfattning om att Kina klokt investerar i högre utbildning för att man förväntar sig vinster i form av forsknings- och utvecklingsresultat, men unga kinesers drömmar om att avancera via utbildning riskerar att krocka med en verklighet där allt högre undervisningsavgifter kommer krävas för att betala underskott och skulder.

Översatt från engelska