Skottland får rösta om självständighet
Skottlands försteminister och ledaren för det skotska nationalistpartiet, Alex Salmond, skakar hand med den brittiske premiärministern David Cameron innan de undertecknar överenskommelsen i Edinburgh, Skottland. (Foto: Jeremy Sutton-Hibbert/Getty Images)


Skottland och den brittiska regeringen undertecknade en överenskommelse som tillåter skottarna att hålla en folkomröstning om huruvida de ska lämna Storbritannien.

Storbritanniens premiärminister David Cameron och den skotske försteministern Alex Salmond undertecknade en överenskommelse, kallat ”Edinburgh-avtalet,” uppkallat efter Skottlands huvudstad. Det ger skottarna möjlighet att hösten 2014 rösta om oberoende från Storbritannien.

”Detta markerar början på ett viktigt kapitel i Skottlands historia och gör att den verkliga debatten kan börja”, sade Cameron vid undertecknandet enligt ett uttalande.

”Det banar väg för att den största frågan av alla kan lösas: Ett separat Skottland eller ett Förenade Kungarike? Jag kommer att ha många positiva argument för vårt Förenade Kungarike”, fortsatte han.

Cameron sade att det är viktigt att det skotska folkets vilja respekteras, att de får möjlighet att rösta i en folkomröstning.

”Nu är det upp till folket i Skottland att fatta det historiska beslutet. Skottlands framtid beror på deras val. Det är väldigt viktigt. Detta avtal ger folket en chans att välja genom en folkomröstning”, sade den brittiske premiärministern.

Folkomröstningen kommer att bestå av endast  ett ja- eller nej-alternativ huruvida Skottland, som har varit en del av Storbritannien i hundratals år, bör bli en självständig stat eller inte. Det ger också 16- och 17-åringar möjlighet att delta i omröstningen om Skottlands framtid.

Avtalet försäkrar också att både den skotska och brittiska regeringen ska samarbeta för Skottlands bästa, oavsett vad som händer i folkomröstningen.

”Viktigt är att överenskommelsen försäkrar att det viktigaste beslutet som landets invånare ska fatta, och som berör många generationer, sker här i Skottland till förmån för alla dem som bor och arbetar här”, sade Salmond, som stöder en skotsk självständighet, enligt ett uttalande. Skottlands parlament kommer att utforma och ordna med folkomröstningen, tillade han.

Salmond sade att hans regering vill genomföra sin ”ambitiösa vision” för landet om det blir oberoende. Landet kommer att bli ”ett blomstrande och framgångsrikt europeiskt land som återspeglar skotska värden om rättvisa och möjligheter”.

Men undertecknandet och den föreslagna folkomröstningen fick en blandad reaktion.

Några medlemmar av det skotska parlamentet prisade avtalet medan andra politiker och organisationer inte var lika imponerade.

Johann Lamont, parlamentariker från det skotska Labourpartiet, sade att överenskommelsen inte får bli en distraktion ”från några av de verkliga problem som familjer i Skottland möter” enligt The Daily Record.

Biträdande försteministern Nicola Sturgeon sade att folkomröstningen skulle ”göras i Skottland” och tillade: ”Vi kommer att göra mycket klart för folket vad de  röstar för om de röstar ja”.

Den skotska rådet för frivilligorganisationer sade att det är en bra idé att ge 16- och 17-åringar rösträtt, men att bara rösta för ”ja” eller ”nej”kan bli problematiskt.

”En andra fråga om större befogenheter skulle vinna med lätthet och därför kommer den inte att ställas. En stark majoritet av folket vill ha fler befogenheter förutom självständighet, men folkomröstningen kommer inte ge dem chansen att rösta på den typ av förändring som de vill ha” sade organisationens ledare, Martin Sime, i ett uttalande.

Översatt från engelska