Skolorna i Hongkong för Kinavänliga menar kritiker
Kenneth Chen Wei-on, Hongkongs ställföreträdande utbildningsminister. (Foto: The Epoch Times)


Trots att man ska vara självständigt från Kina menar lagstiftare i Hongkong att deras utbildningssektor håller på att snabbt vika sig för Pekings påtryckningar och bli allt mer präglat av politiska undertoner.

Hongkongs Chief Executive, alltså högste politiske ledare, Donald Tsang, talade i sitt senaste tal om att stärka utbildningen om det egna landet, ”nationskunskap”, inom grundskolan och gymnasiet. 

De föreslagna reformerna kommer innefatta krav på att varje elev i låg- och mellanstadiet besöker fastlandet minst en gång och de nuvarande eleverna måste besöka världsutställningen i Shanghai och skriva en uppsats om ”en stor uppfinning vid världsutställningen 2010 som kommer förändra världen”.

Invånare i Hongkong är traditionellt misstänksamma mot det kinesiska kommunistpartiet och dess inflytande över staden, men de här reformerna kan leda till mer censur i skolor av det slaget man har på fastlandet, ett mera inskränkt klimat och till och med början på försiktig politisk indoktrinering. 

En annan källa till oro hos somliga är förslaget på att Hongkongs ”Basic Law”, vilket är deras motsvarighet till en grundlag, ska tas med i slutprovet för gymnasieelever. Denna lag har nämligen skrivits i samverkan med kommunistpartiet. 

Cyd Ho Sau-Lan, medlem av Hongkongs lagstiftande råd, alltså motsvarande parlamentet, menar att det att ta med Basic Law på provet kan tvinga eleverna att hålla med de regler som Peking stiftat utan att kunna ifrågasätta dem. 

– Enda sättet man kan svara på de här frågorna är genom att inte tänka, analysera eller kritisera och definitivt inte vara ärlig, sade hon.

– Är inte det här ett sätt att säga till barnen att ignorera sitt samvete när man svarar? Föräldrar kan till och med säga till barnen att undvika att vara ärliga för att få en högre poäng.

Förutom Basic Law menar Cyd Ho Sau-Lan att elever även borde informeras om internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Att inte förse med flera perspektiv på det här området innebär att tidigt tvinga barnen att offra sina principer för att klara sig, anser hon. Hon kallar det till och med att sabotera undervisningens principer. 

Cheung Man Kwong, även han medlem av lagstiftande rådet, inom utbildningsfrågor, sade att det kommit stark kritik från utbildningsväsendet. 

– Om man ska vara ärlig innebär den här kursen att man säger åt de unga människorna att åka till Kina och se på all utveckling där, men utan att nämna de fängslade dissidenterna eller 4 juni-aktivisterna. Inom nationskunskapen undviker man vissa delar av modern kinesisk historia och alla känsliga ämnen, sade han. 

Eftersom Hongkongs Chief Executive själv kommer leda utformandet av läroplanen ifrågasätter Cheung Man Kwon huruvida regeringen konsulterat ordentligt med utbildningsväsendet.
– Är det här baserat på en samsyn inom utbildningssektorn eller är det ett politiskt beslut? Är det Chief Executives idé, eller kommer det från kommunistpartiet? Är det en valfri eller en obligatorisk kurs? 

Leung Yan Wing är biträdande professor vid Centre för Citizenship Education, och hon menar att den här åtstramningen av utbildningssystemet går tvärt emot internationella trender.

– När man skapar ett sådant här radikalt ämne kan det leda till en stark mentalitet av nationalism och exklusivitet. Vi menar därför att man måste balansera det med utbildning om mänskliga rättigheter och en global medborgarrättsutbildning, sade Leung till Sound of Hope Radio. 

Leung nämnde att nationskunskapen exempelvis sänds på TV varje kväll.

– Nationskunskapen berömmer bara de positiva sidorna med Kina och undviker de negativa. Om man gör såhär kan unga människor få fel uppfattningar om saker och ting. Det är därför vi är bekymrade, sade hon.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44883/