Skolelever pantade för 606 582 kronor
Här var det sex kronor i pant, många bäckar små blir en stor å. Skoleleverna samlade panter för över 600 000 kronor. (Foto: B. Plogander/Epoch Times)


Det svenska systemet för återvinning av burkar och petflaskor fungerar så bra att drygt 89 procent av de pantbara dryckesförpackningarna återvinns. Nytt för året är en panttävling för skolelever.

Pantamera som drivs av Returpack vill att barn tidigt ska lära sig vad det betyder för miljön och hållbarheten att återvinna panterna. De senaste åtta åren har företaget sett till att barn på låg- och mellanstadiet får möjlighet att lära sig om panternas miljöeffekter.

”Intresset för återvinning och miljöfrågor är stort bland såväl lärare som elever och Pantresan har blivit ett mycket uppskattat utbildningspaket”, sade Katarina Lundell från Pantamera i ett pressmeddelande.

I skolan får eleverna lära sig att en burk eller petflaska som tillverkas av återvunnet material, i stället för nytt, ger en energibesparing på cirka 0,2 kWh.

Det motsvarar en tågresa på två kilometer för en person och fem pantade burkar motsvarar en mils tågresa, uppger Katarina Lundell.

Nytt för i år är ett tävlingsmoment; samla pant. När tävlingstiden hade gått ut hade eleverna samlat in panter för 606 582 kronor. Dessutom utsågs två klasser som vinnare, en i Eslöv och en i Kiruna. De fick en prischeck på 20 000 kronor vardera.

Prischecken som de två klasserna vann är ett bidrag till en tågresa. De kommer att i år få en skolresa genom Sveriges vackra land klätt i försommarskrud.