Skolbibliotek viktiga för läskunnigheten
Barns läsförståelse ökar med upp till 18 procent om de har tillgång till ett bra skolbibliotek. (Foto: Sofia Partanen/Epoch Times)


Barns läskunnighet ökar med upp till 18 procent om de har tillgång till ett bra skolbibliotek. Detta enligt den internationella läsundersökningen PIRLS, vilken rapporterar att svenska barns läskunnighet försämrats sedan 1990-talet.

– Dessa nya siffror är mycket oroande. Vi vet sedan tidigare att ungas läsförståelse utvecklas dåligt och har under flera år varnat för att en bristande bibliotekspolitik skulle få de här konsekvenserna, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

Vikten av att kunna läsa är stor. Kan man läsa har man lättare att förstå sin omgivning och vad som pågår i samhället. Som läskunnig tar man själv lätt reda på fakta och behöver inte vara beroende av andras redogörelser.

I dag går endast sex procent av svenska elever i en skola med heltidsanställd bibliotekarie. Många skolbibliotek äger färre än 500 böcker. Författarna till läsundersökningen menar att bristen i de svenska skolbiblioteken är en delförklaring till den minskade läsförståelsen.

– Enligt PIRLS-undersökningen är problemet bristande läslust och sämre tillgång till böcker. Det är just det som ett bra bibliotek kan råda bot på och då är dagens alarmerande bibliotekssituation mycket allvarlig, säger Niclas Lindberg.

Svensk Biblioteksförening vill att utbildningsministern omedelbart initierar tre åtgärder: bemannade skolbibliotek, ökad tillgång till böcker och andra media samt tydliggörande av nationell bibliotekspolitik.