Skolbarnen i Västra Götaland får subventionerade glasögon
I Västra Götaland kommer barn få bidrag för glasögon även efter skolstart. (Foto: Philippe Huguen/AFP)


Barnhjälpsorganisationen Majblommans rapport om att en del föräldrar inte har råd att köpa glasögon till sina barn fick Västra Götalandsregionens ledning att reagera och nu jobbar man för att skapa förbättringar för dessa familjer.

Bidragen för glasögon kommer att utvidgas och  målet är att alla grundskolebarn som behöver glasögon skall få det.

I dagsläget delar de flesta svenska landstingen ut bidrag som täcker en del av kostnaden för barnens glasögon upp till och med sju års ålder. Är man äldre får familjerna själva stå för hela kostnaden.

Västra Götalandsregionen kommer nu satsa ytterligare fem miljoner i glasögonbidrag, för att även kunna hjälpa äldre barn.

”Det känns fel att sluta subventionera glasögon när barnen börjar skolan. Vi satsar de här fem miljonerna för att kunna hjälpa fler. Då kan vi göra skillnad också för barn som annars riskerar att halka efter i skolan”, säger Helén Eliasson (s), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet i regionsstyrelsen i Västra Götaland i ett pressmedelande.

Barnhjälpsorganisationen Majblomman har under de senaste åren sett en markant ökning av föräldrar som söker pengar för att kunna köpa glasögon till sina barn.

Majblomman har därför försökt uppmärksamma det här problemet under flera år, men det har varit svårt att få gehör hos politikerna.

Nu hoppas man att Västra Götalands intiativ skall leda till att fler landsting också satsar på skolbarnen.