Skolbarn debatterar OS i Peking
En israelisk skolklass debatterar huruvida OS bör hållas i Kina med tanke på de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter i landet. (Foto: Lia Onely/ Epoch Times)


31-årige advokaten Eddie Subery från Tel Aviv undervisar barn i fyra israeliska städer om lag och rätt. Redan vid 10-12 års ålder studerar barnen straff- och medborgarrätt.

Efter att ha undervisat om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina funderade Subery på vilket ämne han skulle välja till klassernas allmänna debatter, som är till för eleverna och deras föräldrar.

Till slut valde han: ”Bör OS äga rum i Kina med tanke på de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter i landet?”

Såsom debatternas tradition säger så avslöjade Subery inte ämnet för eleverna i förväg.

– Ni ska inte ha det alltför lätt, sade Subery till en av klasserna.

Han delade gruppen – en sida för och en emot. Vissa av debattörerna fick kanske representera en ståndpunkt de inte sympatiserade med, på samma sätt som professionella advokater.

Innan debatten började förberedde sig eleverna genom att konsultera sina familjer för att ta fram väl underbyggda argument. Subery bad de vuxna att inte ge barnen alltför många tips.

Sedan fick debattörerna möta publiken och föra fram sina argument. Medlemmar i oppositionsgruppen kunde slå näven i bordet och säga: ”Jag opponerar”, och be om tillåtelse att få tala.

– I Kina lever de sina egna liv, och vi lever våra, sade en från för-sidan.

– Jag tror inte vi bör lägga oss i andra länders angelägenheter eller ta deras lag i våra händer, sade en annan.

– Varje idrottare som har tränat i fyra år borde ha chans att delta i OS.

– Det är för sent att ta tillbaka ett sådant här beslut när så kort tid kvarstår och efter att så mycket pengar har investerats.

Oppositionssidan hade argument som:

– De kinesiska myndigheterna stödjer inte mänskliga rättigheter och utfärdar straff som inte accepteras av omvärlden.

– Vi som är ättlingar till de judar som led under förintelsen motsätter oss starkt alla kränkningar av mänskliga rättigheter.

– Om vi är tysta och låter detta ske kommer många människor att dö precis som under förintelsen.

En av eleverna kombinerade de båda synpunkterna och sade:

– Vi kom för sport och vi avser inte att ge upp de olympiska spelen, men i öppningsceremonin kan delegationerna utföra en av Falun Gongs* övningar. På detta sätt kan vi visa dem att vi inte lägger oss i, utan protesterar.

Fotnot: Falun Gong är en meditationsmetod som för närvarande förföljs i Kina.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-25/72387.html