Skolan viktig för minskad kriminalitet
Skolan kan fylla en viktig funktion för att hålla ungdomar borta från kiminalitet, belyses i en ny forskningsrapport. (Foto: Getty Images/arkiv)


En ny forskningsrapport från Stockholms stad visar att skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att minska kriminalitet hos ungdomar.

– En bra skolgång är en av våra viktigaste skyddsfaktorer för barns sociala utveckling. Därför är vår satsning på ökad samverkan mellan skola och socialtjänsten för att fånga upp och hjälpa de barn som riskerar att inte klara skolan oerhört viktig, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i ett pressmeddelande.

De faktorer som kan bidra till minskad risk för kriminalitet är uppmuntran och tydlighet från lärare, god kommunikation mellan lärare och elever och mellan lärare och föräldrar, elevers delaktighet och att skolarbetet känns meningsfullt. God prestation förknippas också med minskad kriminalitet. Upplevelsen av meningsfullt skolarbete har en tendens att dämpa effekten av ogynnsamma hemförhållanden.

”Den här rapporten styrker det alla lärare och rektorer redan vet – en bra skola gör skillnad”, skriver skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) på sin blogg.

Data till studien utgår från elever i grundskolans årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Stockholms stad under de tre datainsamlingstillfällena 2006, 2008 och 2010.