Skogsbranden: Släckningsarbetet förgiftar dricksvattnet
Kartbild från Länsstyrelsen i Västmanland.


Arbetet med att bekämpa den stora skogsbranden i Västmanland fortsätter. Den militära insatschefen Christer Larsson sade till SVT:s utsände att den historiska skogsbranden omges av 70 mil brandslang. Det säger lite om brandens omfång.

Dricksvatten

Den stora skogsbranden bekämpas med mycket stora mängder vatten. Det kan medföra tryckfall i vattenledningarna och mikroorganismer kan då tränga in, därför bör de boende i Gammelby koka sitt dricksvatten, skriver Surahammar kommun på sin hemsida.

Vattnet som sprutas eller bombas på branden rinner bland annat ner i brunnarna i de brandhärjade områdena och giftiga ämnen kan då följa med. De boende får hämta kommunalt dricksvatten. Det kan de som bor i Surahammar också göra om de vill för vattnet kan ha en röksmak men det ska vara tjänligt.

Krisinformation.se

Länsstyrelsen i Västmanland fick så hög belastning på sin webbplats att all information flyttats över till Krisinfomation.se. I lägesuppdateringen på förmiddagen rapporterades att natten varit lugn och uppflammande eld höll sig inom begränsningslinjen.

Vattenbombningsplan och helikoptrar är åter i luften och de har fokus på nordvästra delen av sjön Snyten. En del skogsröjning har gjorts för att hindra spridning och nu försöker man förberedda sig inför blåsigare väder som kan medföra mer lågor och rök.

Glöd

Den torra väderleken som har varit och branden som är nu, orsakar att marken blir en enda stor glödbädd. Det brinner i trädens rötter, som sedan blir glöd och den sprids.

”Om det har brunnit och ligger aska på marken så äter sig glöden neråt”, sade Leif Sandahl, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, enligt Expressen.

Han berättar att trädets rötter på så sätt kan få trädet att falla. Då kan elden flamma upp igen om trädet faller på en plats där det inte tidigare har brunnit.

”Får vi en vanlig svensk höst, med mycket nederbörd så kommer de flesta glödhärdar att släckas. Men några kommer säkert att klara sig”, sade Leif Sandahl.

Då hoppas vi på mycket regn i höst och att inte elden flammar upp igen i vår.

Veijo Rapakko filmade de franska vattenbombplanen vid sjön Snyten, Norberg.