Skogsägare anmälda för dålig röjning
(Foto: AFP/Steve Munson)


Skogsstyrelsen har polisanmält ett 60-tal skogsägare för bristfällig röjning efter stormen Gudrun för två år sedan. För mycket stormvirke har lämnats i skogen som gynnat skadegöraren granbarkborren.

– Vi ser väldigt allvarligt på läget, säger Ove Arnesson, biträdande regionchef.

Det är 61 skogsägare i Småland, Halland och Västergötland som nu blir fall för polis och åklagare. När tidsfristen gick ut den 1 augusti 2006 hade de ännu inte röjt upp ordentligt efter Gudrun. Betydligt mer än tillåtna tre kubikmeter virke per hektar har legat kvar.

– Det här är inga gränsfall. Några handlar om mer än 1000 kubikmeter, säger Bengt Fredriksson på Skogsstyrelsens region öst i Västervik.

Flyginventeringar har visat Skogsstyrelsen var de stora mängderna stormvirke fanns. Det har följts upp med inspektioner på plats och enligt Bengt Fredriksson har det också hänt att grannar har tipsat om slarviga skogsägare. Fredrikssson säger också att skogsägarna fått påminnelser och chans att röja innan Skogsstyrelsen slagit till med anmälningar.

Enligt Ove Arnesson, biträdande regionchef i region öst, är det ingen tvekan om att Gudrun har betytt mycket för det besvärliga läget med stora angrepp av granbarkborre. Stormvirket blev matbord som gav baggarna chans att äta sig starka och föröka sig. Den varma och torra sommaren 2006 har sedan gynnat granbarkborrarna ännu mer, samtidigt som trädens motståndskraft försämrats.

– En inventering under sommaren och hösten visade att 1,5 miljoner kubikmeter virke hade angripits. Utvecklingen framöver hänger mycket på vädret. En normalsommar 2007 kan ge mycket svåra angrepp, säger Ove Arnesson.

Han rekommenderar skogsägarna att bekämpa baggarna genom ”sök och plock”. Det innebär att gå runt i skogen, hitta träd som är angripna, ta ner dem och snabbast möjligt se till att de kommer ut ur skogen.

– Då följer rätt många granbarkborrar med, säger han.

Av de skogsägare som nu anmälts av Skogsstyrelsen finns 33 i Kronobergs län, 8 i Jönköpings län, 6 i Kalmar län, en i Blekinge, 9 i Halland och 4 i Västra Götalands län.