Skogen påverkas av klimatförändring
Skogen förväntas växa mer på grund av den ökade koldioxidhalten i atmosfären. (Foto: Genevieve Long/The Epoch Times)


Flyger man in över Sverige så verkar landet bara bestå av skog. Skogen är viktig för oss och därför bedriver Mittuniversitetet forskning och utveckling runt skogen och skogsråvarans utnyttjande i flera led.

– Skog och klimat är ett högaktuellt tema, säger professor Leif Gustavsson. Den senaste tiden har exempelvis diskuterats i media hur val av byggnadsmaterial, betonghus eller trähus, påverkar klimatet.

Sverige arbetar för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och här kan skogen och dess produkter användas för att minska koldioxidutsläpp.

Vilken effekt en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären får på skog beror på näringsförhållandena i marken, visar experiment.

När marktemperaturen ökar så blir det lättare för skogen att ta upp näring. En ökad koldioxidhalt ger 10-40 procent större produktion i skogen som kommer att påverkas av klimatförändringarna eftersom medeltemperaturen ökar 3-5 grader på årsbasis, mest vintertid. Temperaturklimatet kommer att ”flytta” oss i sydvästlig riktning. Runt år 2070 har exempelvis granen ökat sin tillväxt med 35 procent i Västerbotten.