Skjuter regeringen utsläppsminskningarna på framtiden?
Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson tror att EU kommer att ställa krav på Sverige att minska koldioxidutsläppen med mer än föreslagna 30 procent. (Foto. naturskyddsföreningen.se)


Klimatberedningen har föreslagit att Sverige till 2020 ska minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent jämfört med 1990. Ett förslag som ska ligga till grund för den klimatproposition som regeringen ska presenteras i höst.

Naturskyddsföreningen har reagerat starkt på klimatberedningens förslag:

­– Förslaget försämrar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Med en så låg minskningstakt drivs de långsiktiga kostnaderna för klimatomställningen upp vilket hotar välfärden för våra barn och barnbarn, kommenterar Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Samtidigt ser Naturskyddsföreningen att förslaget är ett steg i rätt riktning men att det är långt ifrån tillräckligt.

– Det regeringen glömmer är att vi till syvende och sist måste minska utsläppen med 90 procent till 2050. Så även om det finns billiga åtgärder i till exempel Kina att köpa nu, så blir det inte billigare för Sverige på lång sikt eftersom vi ändå måste göra vår egen hemläxa. Ett mål som inte tydligare tar sikte på det långsiktiga målet till 2050 på uppåt 90 procent kan drabba svensk välfärd och industri efter 2020 eftersom vi därefter kan tvingas ta till mycket dramatiska åtgärder. Därmed drivs de långsiktiga kostnaderna upp helt i onödan, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.

EU har satt ett mål på att utsläppen ska minska med 20 procent samtidigt som EU:s regeringschefer har beslutat att det målet ska höjas till 30 procent om de internationella klimatförhandlingarna når resultat.

ET: Kommer ytterligare krav att ställas på Sverige då?

­– Allt tyder på att EU ökar på sitt mål till 30 procent och då kommer Sverige sannolikt att få ett högre krav än de 30 procent som beredningen nu föreslår, eftersom Sverige är ett av de länder som har potential att minska utsläppen mer än genomsnittet, säger Svante Axelsson.

Klimatberedningen har enats kring konkreta förslag som ska ge minskade utsläpp av växthusgaser. Det är till exempel ändrad beskattning av förmånsbilar, högre skatt på bensin och diesel, ändrade regler för reseavdrag och fria kollektivtrafikkort och storsatsning på järnvägen.