Skilsmässorna ökar kraftigt i Kina
Omkring 1,4 miljoner par i Kina skilde sig 2007. Bilden visar en kvinna som stiger in i en "skilsmässoklubb" i Shanghai. (China Photo/Getty Image)


Nyligen meddelade ett kinesiskt departement att under 2007 var det nästan 1,4 miljoner äktenskap som slutade i skilsmässa.

Enligt kinesisk media sade myndigheten att jämfört med 2006 har skilsmässosiffrorna ökat med 18,2 procent medan äktenskapssiffran ökade endast med 11,8 procent.

Vissa säger att ettbarnspolitiken i Kina har fostrat en ny generation som bara bryr sig om sig själva istället för att seriöst gå in i en äktenskaplig relation. Vissa experter tillskriver denna nedåtgående skilsmässospiral till en förändring i lagen, vilket innebär att det blir allt lättare att skilja sig. Lagändringen som utfärdades 2003 har förkortat ner processen för skilsmässa till en dag. Tidigare behövde gifta par samtycke från sin arbetsplats eller grannskapskommitté innan de kunde skilja sig.

Ökningen av antalet skilsmässor under 2007 är enligt en expert en del av en långsiktig trend. Antalet skilsmässor har ökat fyrfaldigt sedan den ekonomiska reformen ägde rum vid slutet av 1970-talet. Den kraftiga ekonomiska tillväxten som många har åtnjutit har fostrat en generation ”små kejsare” och ”små prinsessor”. På grund av kommunistpartiets födelsekontrollspolitik, har denna generation växt upp där första prioritet är de själva och deras egna behov.

Experter hävdar att ettbarnspolitiken har lett till att många barn i denna generation blivit totalt bortskämda av föräldrar och mor- och farföräldrar. Medan de äldre och föräldrarna ser äktenskapet som ett ansvar och skilsmässa som en skam, vet det enda barnet inte hur man upprätthåller relationer. Det är en stark kontrast.

Forskaren vid Shanghai Academy of Social Sciences, Xu Anqi, säger:

– Ökningen av skilsmässorna betyder inte att kineserna har förlorat tron på äktenskapssystemet. Människor har nu mer förväntningar. Saker som man klarade av för tio år sedan reder man inte ut, eller står ut med på samma sätt idag.

Xu menade samtidigt att kalkyleringen som användes i statistiken för skilsmässorna var rörig och blandad. Definitionen var vag och frekvensen blandades med huvudpunkter. Det kinesiska demografilexikonet katalogiserar varje skild person som ett invidivuellt skilsmässofall. När ett par därför skiljer sig, räknas skilsmässan som två stycken. Det otillförlitliga antalet kan inte klart och tydligt representera det nuvarande kinesiska fenomenet för skilsmässor.

Översatt från version