Skillnaden mellan drakar i öst och väst
En västerländsk drake. (Illustratör: Zhiching Chen, Epoch Times)


År 2012 är drakens år i den kinesiska månkalendern. I Kina såväl som i södra Asien symboliserar draken upphöjdhet, högtidlighet, lycka och helighet. Kineserna betraktar sig själva som ättlingar till draken.

Drakarnas utseende och förståelsen om dessa varelser skiljer sig ganska mycket åt mellan öst och väst.

Den orientaliska draken anses bringa lycka. Drakar har deltagit i det dagliga livet i Kina och i hela Asien, inklusive Japan och Korea. Där det finns kinesisk kultur, där finns det drakar.

Negativ symbol i väst

I väst däremot är draken en symbol för ondska och mörker. I bibeln kallas draken för djävulen, Satan och det ondskefulla odjuret. Det är ett monster som får mänskligheten att lida och därför är människor rädda för draken.

I väst framställs drakarna med vassa tänder, starka ben och de sägs vara till skada för människorna.

Vare sig det är österländska eller västerländska drakar, så är de ett uttryck för en andlig övertygelse.

Positiv symbol i öst

Den österländska draken är ett lyckobringande djur som med magisk kraft stiger upp till himlen tillsammans med gudomar. När buddhister och daoister avslutade sin kultivering, steg de upp till himlen genom att rida på en drake, enligt historiska anteckningar.

Den västerländska draken är satan förkroppsligad. Den lockar människor att begå brott, falla ner i helvetet och strida med Gud.

En välkänd och hotfull drake beskrivs i legenden om Sankt Göran och draken. Denna legend är välkänd i Europa och flera kyrkor har motivet på väggarna eller som skulpturer.

I Storkyrkan i Stockholm finns till exempel en träskulptur från 1489 med draken som Sankt Göran dräpte och prinsessan som han räddade.

Draken – en viktig symbol i Kina

Legender om den kinesiska civilisationens uppkomst: Förord

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri


En österländsk drake såsom Jane Ku, illustratör på Epoch Times, ser den.

En österländsk drake såsom Jane Ku, illustratör på Epoch Times, ser den.