Skillnad på fusk och fusk


95 procent anser det fel att bidragsfuska men att ta ut en extra sjukdag trots att man inte är sjuk anses inte vara fel, enligt en utredning som visar på en viss dubbelmoral.

Sexton myndigheter och organisationer samt fyra departement samverkar för att komma tillrätta med problemet med felaktiga utbetalningar från de offentliga försäkrings- och bidragssystemen, vårt trygghetssystem.

FUT-delegationen, delegationen mot felaktiga utbetalningar, har som mål att rätt ersättning ska ges till rätt person. Tilltron till trygghetssystemet undergrävs om felaktiga utbetalningar görs. Tidigare rapporter har bland annat behandlat vad som orsakar felen och vad felen kostar samhället.

Men nu tas en annan vinkel upp, medborgarens. Vad ligger bakom bidragsfusket, varför fuskas det, hur stor omfattning har det? Medborgarnas attityder i frågorna jämförs också med handläggarnas attityder. Attityder kan ha en större roll för fuskandet än vad ökad kontroll och ökad risk för upptäckt kan ha.

Jodå, svenska folket är kraftfullt emot fusk. 95 procent tycker inte att det är rätt att fuska med bidragen. Att arbeta svart och samtidigt ha sjukersättning ses som särskilt allvarligt. Man tror att ”alla andra gör det” och att fusket alltså är omfattande.

Men när det kommer till en själv så finns det en gråzon där trygghetssystemet kan överutnyttjas. Att ta ut en extra sjukdag fast man inte är sjuk, ses inte som så allvarligt och tre av tio personer skulle behålla bidraget även om de visste att det var felaktigt.

Man anser inte att man gör något brottsligt och förklarar bort sitt beteende. Tre orsaker till fusk anges; politiker och makthavare fuskar, moralen är dålig och risken för upptäckt är liten.

Bland handläggare finns skillnader mellan olika myndigheter i attityden mot fusk. Sju av tio handläggare tror att bidragstagaren omedvetet får ut mer ersättning än vad de har rätt till, de tycker att det är enkelt att fuska och att det finns brister i kontrollen. 53 procent anser att kontrollen är effektiv.