SKF gör sig av med 1 000 anställda


Kullagertillverkaren SKF har inlett ett besparings- och effektivitetsprogram. Totalt beräknas 1 000 jobb inom koncernen försvinna 2007. SKF pekar ut anställda i Kina, Italien och Sydafrika som främst berörda.

Kullagertillverkaren SKF har inlett ett antal aktiviteter för att ytterligare minska kostnader och förbättra effektiviteten. Siktet är inställt på att minska antalet anställda med omkring 1 000 personer, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den totala kostnaden för dessa aktiviteter, inklusive stängningen av fabriken i Sydafrika som redan tillkännagivits, uppgår till cirka 400 miljoner kronor, av vilka cirka 260 miljoner är nedskrivningar och utrangeringar.

Den årliga besparingen uppgår till cirka 160 miljoner kronor. Åtgärderna kommer att vidtas under 2007 och påverkar enligt SKF verksamheterna i Kina, Italien, Sydafrika och ett antal andra länder.

Kostnaden kommer att dra ned resultatet för SKF:s affärsområde Automotive med cirka 160 miljoner kronor. Motsvarande siffra för Industria är cirka 220 miljoner kronor och för Service cirka 20 miljoner kronor.

SKF skriver samtidigt att fjärde kvartalets resultat kommer att stärkas av omkring 450 miljoner kronor från verksamheten och försäljningen av Ovako-aktierna.