Skeptiker fortsätter sin kamp i klimatdebatten
USA:s tidigare vicepresident Al Gore håller ett tal innan visningen av filmatiseringen av hans bästsäljare ”An Inconvenient Truth” i Cannes. Boken handlar om global uppvärmning. (Valery Hache/AFP/Getty Images)


Medan Al Gores supportrar jublade över att han i förra veckan tilldelades Nobels fredspris, stal en brittisk domare en del av Gores uppmärksamhet i och med upptäckten att Gores film ”En obekväm sanning” spetsats med felaktigheter.

Skolchefen och tvåbarnsföräldern Stuart Dimmock hade bett domaren Michael Burton att avgöra om visning av Gores film om global uppvärmning i brittiska skolor skulle betraktas som utbildning eller indoktrinering.

Burton sade att även om de poänger som filmen tar upp är i stort sett riktiga så har det gjorts ”i en alarmerande och överdriven kontext” och forskningen i filmen ”läggs i händerna på en talangfull politiker och kommunikatör, för att dra en politisk slutsats och stödja ett politiskt program”.

Burton vill att filmen bannlyses i klassrummen, att lärarna behöver nedskriven rådgivning inför filmvisningen för att försäkra att Gores syn på saken inte tas upp på ett okritiskt sätt.

Samtidigt fortsätter filmen att visas i många kanadensiska gymnasieskolor. Att studenterna bara får en sida av debatten: ”Den globala uppvärmningen är orsakad av människan”, bekymrar en del föräldrar och skolpersonal, som har fört fram klagomål.

Av den anledningen erbjöd Mike Chernoff, en affärsman från Vancouver, gratisexemplar av filmen ”The Great Global Warming Swindle” (Den stora globala uppvärmnings-svindeln) till skolorna i British Columbia (BC). I april delade ”the Tides Charitable Foundation” ut gratisexemplar av Gores film till alla skolor i BC.

”The Great Global Warming Swindle” är en kontroversiell brittisk dokumentär som argumenterar mot och försöker motbevisa den allmänt tilltrodda teorin om att global uppvärmning beror på koldioxidutsläpp orsakade av mänsklig aktivitet.

I juni lade skolnämnden på Surreyskolan i BC fram ett förslag om att en dokumentär med motsatt ståndpunkt, som till exempel ”The Great Global Warming Swindle” skulle visas för elever filmen jämte ”An Inconvenient Truth” (En obekväm sanning).

Surreyskolans förtroendevalda Heather Stilwell säger att hon när hon lade fram förslaget möttes av en stark reaktion och ful fränhet.

– Jag kallades för en högerfundamentalistisk Bush-beundrare. Jag ville bara skapa lite balans i klassrummet.

Klimatologen Tim Ball från Victoria, som i 30 år argumenterat mot att global uppvärmning skulle orsakats av människan, var också en av dem som hånades när han officiellt hävdade att människan varken har orsakat den globala uppvärmningen eller klimatförändringarna genom historien.


Klimatologen Tim Ball (Courtesy of Tim Ball)

Klimatologen Tim Ball (Courtesy of Tim Ball)

Han säger att han faktiskt har hotats till livet och att han och andra forskare med samma syn på saken har klassats som ”förnekare” av miljöaktivister.

– Till en början kallades vi för skeptiker, det kan jag leva med eftersom jag tycker att alla vetenskapsmän bör vara skeptiska, men det obehagliga med att kallas ”förnekare” är den förintande bibetydelsen, säger Ball som menar att Gores film ”skulle kuggas som en underkänd elevs projekt”.

Han säger att lägga fokus på CO2 som den stora boven är fel, eftersom koldioxiden som människor producerar bara är en mycket liten del av hela klimatmekanismen och den driver inte klimatförändringen. Dessutom har klimatet alltid växlat mellan varma och kalla perioder.

– Under första delen av 1900-talet mellan 1920 och 1940, steg temperaturen mer än vad den gjort från 1980 tills idag, och ändå var människans CO2 i princip ickeexisterande före kriget. Efter kriget, när vi började producera enorma mängder CO2 gick temperaturen faktiskt ned.

Domaren Burton hittade nio vetenskapliga fel i Gores film, såsom det ”tydligt alarmerande” påståendet att havsnivån kan komma att höjas med sju meter inom en nära framtid.

Han påpekade också att det finns otillräckliga bevis för Gores påstående att händelser som orkanen Katrina, utrotade djurarter och snösmältningen på Kilimanjaro är en följd av global uppvärmning.

Men Dale Marshall, policyanalytiker på Suzukistiftelsen, är av åsikten att domaren har fel i alla frågor utom den angående stigande havsvattennivåer och att filmen i sig ”stort återspeglar forskningen”.

Han pekar också på att FN:s klimatpanel (IPCC), som samtidigt med Gore fick ta emot Nobelpriset, såväl som många nationella vetenskapsakademier har dragit slutsatsen att klimatförändringar beror på människans aktiviteter.

– Man måste ta hänsyn till den tunga bevisföringen, säger Marshall. Forskare som säger att klimatförändringar inte beror på koldioxid är i liten minoritet jämfört med den vetenskapliga församlingen som en helhet.

Medan vetenskapen till sin natur handlar om att kontinuerligt ifrågasätta, söka och upptäcka, ondgör sig de så kallade skeptikerna över att ”klimatförändringsrörelsen” har blivit en mäktig, påkostad lobbyverksamhet som hävdar att frågan om mänskligt driven global uppvärmning är uppklarad och tillåts inte att debatteras.

Men Calgarybaserade ”Friends of science” (FOS) (Vetenskapens vänner) arbetar just för en debatt. FOS menar – och forskarna bakom The Great Global Warming Swindle intar samma position – att solen direkt och indirekt är den huvudsakliga faktorn bakom klimatförändringar.

FOS, som utgörs av grupperingar av klimatforskare från hela världen, säger att de ser ett ”missbruk av vetenskapen” i Kyotoprotokollet. Enligt FOS så tar den skenbart exklusiva fokus på global uppvärmning bort uppmärksamheten från att reducera luft- och vattenföroreningar.

I en rapport säger FOS att man har åsamkat det vetenskapliga samtalet runt ämnet klimatförändringar ”ofattbar skada” genom att tilldela Gore och IPCC Nobelpriset.

Styrelsemedlemmen John Leeson säger att FOS bekymrar sig över vad han kallar manipulation av vetenskapliga data i IPCC-processen.

– Jag talar inte om det stora antalet vetenskapsmän som bidrar med sin forskning. Det vi invänder emot och som det har visat sig, är processen i vilken kärnan av byråkraterna i handläggningen selektivt använder information till att stärka eller stödja vad de redan har beslutat, säger Leeson.

The Great Global Warming Swindle nämner ett brev publicerat i the Wall Street Journal, i vilket den tidigare ordföranden i USA:s vetenskapsakademi professor Frederick Seitz framlägger att tjänstemän inom IPCC censurerade forskarnas kommentarer och raderade 15 nyckelsektioner i kapitel åtta, vetenskapskapitlet.

En av de raderade kommentarerna lyder: ”Ingen studie fram tills idag har i en positiv mening, helt eller delvis (av klimatförändringarna som observerats tills idag), tillskrivits antropogeniska (människoorsakade) orsaker.”

Som svar påstod IPCC att ändringarna gjorts som respons till myndigheter, individuella forskare och frivilligorganisationer.

Bell menar att ”klimatförändringshysterin” som gripit tag om världen är ett resultat av ”den politiska exploateringen av vetenskapen och dolda motiv från miljöextremister.” Miljöaktivism, säger han, har blivit till en religion och baseras mer på tro än på riktig vetenskap.

Darwin var ateist och han gjorde sig av med Gud. Jag är inte här för att argumentera för eller emot Gud, men så snart man gjort sig av med Gud har man ett vakuum. Miljöaktivism som religion är äldre än kristendomen och kan härledas till animismens primitiva idéer – naturdyrkan, att leva i rädsla för naturen.

I november 2006 skrev 60 kända forskare från hela världen ett öppet brev till Kanadas premiärminister Stephen Harper och begärde en rationell undersökning av forskningen kring global uppvärmning. De fick inget svar.

Leeson säger att ekonomer och forskare i Storbritannien, Australien och Nya Zealand nu håller på att inrätta ett separat organ så att IPCC inte har monopol på den information som ges till allmänheten i fråga om klimatförändringar.

Han önskar att samma sak kunde ske i Kanada. Med tanke på de miljarder man lägger på att sänka CO2-utsläppen, tror han att det skulle behövas fler än en grupp som undersöker och förser allmänheten med information.

Debatten om klimatförändringar är inte över. Vi kommer fortsätta att pusha på så mycket vi kan, för att vara säkra på att det når allmänheten.

Samtidigt erbjuder en webbplats kallad junkscience.com 125 000 dollar (ca 780 000 svenska kronor) till den som kan bevisa att klimatförändringarna orsakats av mänsklig aktivitet. Än så länge har ingen anmält sig.

Obekväma felaktigheter

Gores film: Havsnivån kan komma att stiga med upp till sju meter på grund av att västra Antarktis eller Grönland smälter inom en snar framtid.
Bevisning: Något liknande kan bara inträffa under en tusenårsperiod och går inte i linje med den vetenskapliga samstämmigheten.

Gores film: Höjda havsnivåer orsakade av människoskapad global uppvärmning har lett till att några stillahavsöbor evakuerats till Nya Zealand.
Bevisning: Det finns inga bevis för att sådan evakuering skett.

Gores film: Global uppvärmning kan stanna Golfströmmen vilket skulle orsaka en istid i Europa.
Bevisning: Det här är en vetenskaplig omöjlighet.

Gores film: Snösmältningen på Kilimanjaro är ett bevis för global uppvärmning.
Bevisning: Regeringens expertvittne medger att detta är inkorrekt.

Gores film: Global uppvärmning orsakade orkanen Katrina.
Bevisning: Otillräckliga bevis finns för att stödja detta.

Gores film: Global uppvärmning är orsaken till att Lake Chad (belägen mellan Nigeria, Niger och Tchad) torkar upp.
Bevisning: Regeringens expert medger att så inte är fallet.

Gores film: Isbjörnar har drunknat på grund av att den arktiska isen försvinner.
Bevisning: Bara fyra isbjörnar drunknade och det var på grund av en storm.

Gores film: Utrotade djurarter, såsom minskade korallrev, är ett resultat av global uppvärmning.
Bevisning: Det är otillräckligt med bevis för detta påstående.

Gores film: Prover på iskärnor bevisar att de förhöjda CO2-värdena har orsakat temperaturhöjningar under en period på 650 000 år.
Bevisning: De två grafer som Gore använder för att bevisa detta fastställer inte hans påstående.

Översatt från version