Skattelättnad för barnpassning och städhjälp


De som anlitar hushållstjänster från och med 1 juli, 2007 får en särskild skattelättnad på 50 procent av utgifterna, beslutade riksdagen igår.

Tjänsterna ska i huvudsak vara utförda i eller nära bostaden, och omfattar exempelvis städarbete, matlagning, skötsel av tomt och trädgård, barnpassning och tillsyn av person. Skattelättnaden är högst 50 000 kronor per år. En familj med två vuxna barn fyllda minst 18 år kan få en skatteminskning på upp till 100 000 kronor. Utgifter mindre än 1 000 kronor per år får ingen skattelättnad.

Syftet med beslutet är bland annat att omvandla svart arbete till vitt och underlätta för kvinnor att arbeta mer, enligt regeringen.

Oppositionen har kritiserat skattelättnaden för att inte skapa fler jobb utan bara motverkar svarta tjänster med skattebefrielse, gynnar höginkomsttagarna, och särbehandlar en sektor som erbjuder hushållstjänster.