Skärpta antagningskrav till högskolorna


De som vill studera på universitetet måste ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Nu på torsdag ska riksdagen debattera och besluta om regeringens förslag på de skärpta antagningskraven till högskoleutbildning. Motiveringen till ändringen är att bristfälliga förkunskaper inte bara leder till att studenter misslyckas med studierna men också till sämre kvalitet på utbildningarna och i västa fall studieavbrott med förluster för individen och samhället.

Idag kan man uppfylla de grundläggande kraven för högskolan genom att kombinera resultatet från högskoleprovet och arbetslivserfarenhet eller att utnyttja den så kallade 25:4 regeln (fyllda 25 år och har fyra års arbetslivserfarenhet). Regeringen vill avskaffa dessa möjligheter.

Oppositionspartierna är kritiska till dessa ändringar. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill ha 25:4 regeln kvar för att den bidrar till mångfald, högre kvalitet i högskolan och flexibilitet mellan studier och arbetsliv. Att avskaffa möjligheten att kombinera högskoleprovet och arbetslivserfarenhet missgynnar vissa personer, enligt vänsterpartiet och miljöpartiet. Dessutom vill socialdemokraterna att regeringen ska avslå förslaget och invänta resultatet av en utredning om gymnasiet.