Skarpt läge om ryska huset
Hyreshuset på Lidingö ser inte mycket ut för världen men den förra ägaren, Ryssland, vägrar att ge upp det till den nya. (Foto: Claudio Bresciani/TT)


Det ryskägda huset på Lidingö såldes på exekutiv auktion. Men fastighetsbolaget som blev ägare i oktober förra året har inte fått en krona i hyra. När bolaget nyss tog sig in i huset ringde ryssarna polisen och tumult uppstod.

Polisbilar med tjutande sirener körde upp mot det sju våningar höga hyreshuset på Lidingö på torsdagseftermiddagen sedan ryska tjänstemän slagit larm om olaga intrång. Men enligt uppgifter till TT är det husets rättmätiga ägare som efter över ett års ägarskap fattat beslut om att ta sig in i huset.

Ryssland ägde tidigare hyreshuset. Men sedan oktober 2014 tillhör det LKO fastighets AB som ropade in det på exekutiv auktion för 12 miljoner kronor. Svensk domstol har slagit fast att köpet är giltigt.

Men Ryssland har inte släppt ifrån sig huset.

– De har inte låtit sig avhöras eller betalat hyra. De återkopplar inte, säger Stefan Häge, LKO:s advokat.

Något hyreskontrakt har inte skrivits på.

FAKTA: Oförrätt från 1990-talet
  • På 1990-talet beslutar president Boris Jeltsin att den tyske affärsmannen Franz Sedelmayers tillgångar i Sankt Petersburg ska nationaliseras. Sedelmayer vill ha ersättning för det och börjar bland annat att driva en process i Sverige, där han vet att Rysslands handelsrepresentation äger ett sjuvåningshus på Lidingö där bland annat ambassadpersonal bor.
  • I februari 2003 begär Sedelmayer utmätning av huset.
  • Ryssland överklagar konstant alla beslut som fattas av Kronofogden och flera gånger överklagar man hela vägen upp till Högsta domstolen.
  • I september 2012 auktioneras fastigheten ut för första gången men det enda budet – på en miljon kronor – anses för lågt och godtas inte av Kronofogden. (Vid nästkommande auktion säger Sedelmayer till journalister att budet var hans och att han trodde att man budade i euro).
  • Efter diverse juridiska turer blir det så en ny auktion i februari 2014. Fastigheten köps för 20,5 miljoner kronor. Ryssland överklagar köpet. I slutänden faller affären på att köparens bank drar sig ut.
  • I september 2014 säljs huset igen, den här gången för 12 miljoner kronor. Köpare är LKO Fastighets AB. Ryssland överklagar. LKO blir formellt ägare den 14 oktober 2014. Sedan dess har man fått noll kronor i hyra från de ryska hyresgästerna.

TT:s anställda bortkörda

På torsdagsförmiddagen sade Stefan Häge till TT att man tänkte åka ut till huset med hantverkare för att ”utföra en besiktning”. Häge var fåordning och ville inte säga mer än så, men TT hade en reporter på plats på eftermiddagen när tumult utbröt.

– Ryska tjänstemän vid ryska representationen slog larm sedan fastighetsägaren försökt få tillträde till huset. Man har försökt att hindra dem från att komma in, berättar reportern.

En rysk tjänsteman som inte vill uppge sitt namn säger:
– Det här är olaga intrång.

Tjänstemannen anser att fastighetsbolagets agerande är oacceptabelt. Kort senare blir både TT:s reporter och fotograf avvisade av ryska personer som inte vill presentera sig. De fotograferar också TT:s medarbetare samt en person som är där för att stänga av vattnet.

Rysslands skuld växer

Den totala månadshyran för hyreshuset landar på över 300 000 kronor. För varje månad som går stiger Rysslands skuld till LKO som i november förra året stämde landet inför domstol för att få sina pengar. Redan då var summan LKO krävde 9,6 miljoner kronor.

Ryssland har konstant motsatt sig varje beslut som fattats av såväl Kronofogdemyndigheten som svenska domstolar. Man hävdar att huset skyddas av diplomatisk immunitet eftersom det fungerar som boende för diplomatisk personal och förvaringsplats för viktiga dokument.

Argumentet om diplomatisk immunitet har man med jämna mellanrum använt för att hota Sverige.

När Högsta domstolen i september i år inte ville ta upp Rysslands krav på att ogiltigförklara LKO:s köp av huset skrev ryska utrikesdepartementet i ett uttalande att man hoppades att Sverige inte skulle göra något som ”kommer att provocera fram en vedergällning mot den svenska sidan”.

Vad exakt som blir följden av torsdagens agerande är oklart men LKO har också möjligheten att vända sig till Kronofogden med begäran att vräka hyresgästerna.

Lämnar de inte frivilligt har Kronofogden rätt att avlägsna såväl hyresgäster som deras saker. Kostnaderna får hyresgästerna stå för. Landet Ryssland i det här fallet.