Skarp kritik mot Kinas politiska system från general i den egna armén
Den kinesiske generalen Liu Yazhou kritiserar det politiska systemet skarpt och förutsäger en politisk omvandling i riktning mot demokrati under de kommande tio åren. (Foto: AFP/Getty Images)


En högt uppsatt och välkänd kinesisk militär kritiserade skarpt det kinesiska politiska systemet i en intervju nyligen och förutsåg en omvandling i riktning mot demokrati inom de kommande tio åren.

Generallöjtnant Liu Yazhou är politisk kommissarie på den kinesiska arméns universitet för nationellt försvar. Han är även svärson till förre kinesiske presidenten Li Xiannian. Hans offentliga uttalande gör honom till den första högt uppsatte militärofficeraren i aktiv tjänst som kritiserar det kinesiska kommunistpartiets politik utan att ha drabbats av efterräkningar.

I en intervju med Hongkongtidningen Phoenix Weekly sade Liu:
– Ett system som inte tillåter sina medborgare att andas fritt eller få fullt utlopp för sin kreativitet och som inte heller sätter de som bäst kan representera folket som ledare, är dömt att gå under.

Han påpekade vidare att Sovjetunionen, likt dagens Kina, brukade betona social stabilitet framför allt och såg det som det yttersta målet.

– Om man betonar stabilitet före allt annat och ser på att tjäna pengar som det som kommer lösa varje problem, kommer det bara leda till att motsägelserna förvärras och allting slår tillbaka mot en själv.

Liu förutspådde även att en politisk omvandling från auktoritärt styre till demokrati oundvikligen kommer inträffa inom tio år.

Liu uttryckte sin avsky
för koncepten som ”pengadiplomati” och ”ekonomisk supermakt”, vilka kommunistpartiet omfamnar.

– Att ha mer pengar innebär inte att man ökar sin ”mjuka” makt.

Han kritiserade även den pengadyrkan som utmärker det samtida kinesiska samhället och menar att det skadat Kinas internationella image.

Lius uttalanden publicerades i en artikel i Phoenix Weekly med titeln ”Om västvärlden”. En redaktionskommentar sade att innehållet var samlat från intervjun med Liu och att man inte låtit honom granska eller godkänna artikeln innan publikation.

Lius avvikande kommentarer
har spridit sig snabbt på internet och även tilldragit sig uppmärksamhet utanför Kina. Somliga har dragit slutsatsen att hans kommentarer är en reflektion av interna stridigheter i kommunistpartiet som kommer ha sin 18:e partikongress 2012.

Den 57-årige militärkommendanten är även medlem av partiets disciplininspektion, en hemlig och mäktig intern organisation vars uppgift det är att undersöka korruption och regelbrott bland partimedlemmar. Han är den förste högt uppsatte och fortfarande verksamme militären sedan 1989 som talat öppet för politiska reformer och ett politiskt system som liknar västerlandets utan att ha blivit straffad för det. Hans yttranden har inte bara skakat om i politiska kretsar i Kina utan även tilldragit sig uppmärksamhet från den amerikanska underrättelsetjänsten och militären.

Liu är även författare och har skrivit om en mängd frågor, från miltär strategi och diplomati till jordbrukares situation och Taiwan. Han har blivit mycket erkänd inom armén för sina kommentarer och inblickar.

I sin bok ”Kinas stora strategi
för de kommande 20 åren” diskuterar Liu Taiwanfrågan och föreslår ett ”ett land, två system”-koncept. Han anser att Taiwan bör integreras med Kina och inte erövras och att nyckeln till Taiwanfrågan ligger i att vinna taiwanesernas hjärtan.

Enligt Hongkongmedier var det även tack vare Liu som Peking bjöd in två prominenta Taiwanesiska politiker, Lien Chan, förre ordföranden för Taiwans Kuomintangparti, och James Soong, ordförande för det taiwanesiska ”folket först”-partiet att besöka Kina 2005.

På senare år har Liu ofta kommenterat i frågor om regeringens administration och militära frågor i ett försök att få partiet att genomföra politiska reformer i riktning mot demokrati. Han har därmed blivit en frispråkig figur bland militärer i hans position och fått många unga anhängare inom militären, vilket är en av anledningarna till varför kommunistpartiet inte slagit tillbaka mot honom.

I december förra
året befordrade kommunistpartiets generalsekreterare Hu Jintao Liu till sin nuvarande tjänst som politisk kommissarie på arméns universitet. Detta tyder på att Hus strategi går ut på att vinna Lius hjärta, något som också gett Liu större frihet att säga sin mening.

Enligt vissa analytiker kommer Liu, som ju är en del av det nuvarande politiska systemet, sannolikt i slutänden basera sitt tillvägagångssätt på att undersöka hur kommunistpartiet kan stanna vid makten än att introducera någon fundamentalt brytning med systemet. Allt eftersom de sociala problemen förvärras kan Lius djärva uttalanden troligen bli en ”mjuk taktik” för partier att upprätthålla stabilitet, eftersom det testar gränserna och låter känslor luftas med politiskt samtycke. När kommunistpartiet står inför att kämpa för sin överlevnad finns dock risken att Liu, som den militär han är, helt enkelt följer order.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41543/