Skapades Grand Canyon på dinosauriernas tid?
Turister beskådar Grand Canyon. (Gabriel Boys/AFP/Getty Images)


Grand Canyon kan ha funnits på dinosauriernas tid, vilket är mycket tidigare än vad forskarna hittills trott.

Ny amerikansk forskning tyder på att Grand Canyon karvades ut för 70 miljoner år sedan istället för 5-6 miljoner år sedan som varit en mer allmän uppfattning.

”Det har varit ett uppsving i arbetet med att lösa detta problem de senaste åren eftersom vi nu har en del ny teknik som gör det möjligt att datera berg som vi inte kunde datera förut”, sade forskaren Rebecca Flowers på University of Colorado Boulder i ett pressmeddelande.

Forskningsteamet studerade en mineral som kallas apatit från botten av den västra delen av kanjonen. I apatit sönderfaller uran och torium till helium, och heliumet kan användas för att bestämma hur bergets temperatur har förändrats över tiden.

”Att känna till inte bara hur mycket helium som finns i kornen utan också hur det är fördelat ger oss ytterligare information om huruvida berget har kylts ner snabbt eller långsamt i historien”, förklarade Flowers.

När de analyserade temperaturhistoriken kunde de förstå hur topografin förändrats över tiden. De kom fram till att den västra delen av kanjonen verkar vara 70 miljoner år gammal.

Hela kanjonen är dock förmodligen inte så gammal, då olika delar kan ha skapats vid olika tidpunkter. Under åren har forskarna haft många olika förslag på åldern för Grand Canyon.

”Jag förväntar mig att vår tolkning att Grand Canyon skapades för omkring 70 miljoner år sedan kommer att skapa en hel del kontroverser”, sade Flowers. ”Om det vore enkelt antar jag att vi skulle ha löst problemet för länge sedan.”

“Men all motsägelsefull information har gjort att forskarna argumenterat kring Grand Canyons ålder i mer än 150 år.”

Studien publicerades i Science den 30 november.

Översatt från engelska