Skapa ditt eget kroppsspråk - bli en god talare
USA:s nye president Barack Obama är en skicklig talare och förmår fånga publikens intresse. (Foto: AFP)


Vad är hemligheten med att lyckas fånga åhörarnas uppmärksamhet när man talat? En ny avhandling som gjorts vid Örebro universitet kan ge svaret.

Det som utmärker en talare som når fram till sin publik är att han kan styra publikens applådtack, förmedla makt och skapa känslor av gemenskap med sitt kroppsspråk.

Att ha ett viktigt budskap som man vill föra fram kan alltså inte vara nog, det gäller att veta hur man ska nå fram till sin publik.

Marie Gelang, som skrivit en avhandling i retorik vid Örebro universitet anser att det inte är främst vad en talare gör utan hur han gör det som påverkar publiken.

– Det är problematiskt att författare och forskare håller fast vid manualliknande råd om kroppsspråk eftersom de skapar rigida system som i stort sett är oanvändbara i ett ständigt föränderligt samhälle, säger Marie Gelang i pressmeddelandet från Örebro universitet.

Hon anser att det är viktigt för talaren att utnyttja sina egna kvalitéer istället för att likrikta kroppsspråket. Alla har vi våra egna unika och bra egenskaper som vi kan använda för att utforma vårt kroppsspråk.

Det finns flera medel en god talare kan använda för att nå fram till sin publik, såsom gester, röst, mimik och ögonkontakt.

Som ett exempel på en god talare lyfter Marie Gelang fram Barack Obama:

– Barack Obama till exempel utnyttjar sin känsla för rytm och sin röst. Det är inte en slump att hans texter har gjorts om till rapsånger. Han använder däremot nästan bara en enda gest och står för det mesta stilla, säger Marie Gelang.

Det är också viktigt att kunna läsa av sin publik. Verkar publiken ledsna? När man talar måste man kunna känna in när det är dags för förändringar i planeringen, kanske måste man ibland växla om. Marie Gelang nämner begrepp som flöde, intensitet, energi, tajming och dynamik som viktiga.

Visst minns vi vissa lärare under skoltiden, hur intressant ämnet än kunde vara så tappade man snart intresset när det blev för monotont. Som talare måste man vara lyhörd och inte bara köra sitt eget race.

Marie Gelang menar att kroppsspråket är socialt och kulturellt inlärt och livserfarenheter kan påverka och förändra det.