Skalvet i Kina används mot dissidenter utomlands
Kineser häcklar organisationen "Lämna KKP" i Flushing, New York. (Foto: Dai Ning/ Epoch Times)


Det kan vara Kinas regim som står bakom en våg av ilskna, ibland våldsamma, protester i USA och Kanada menar en pensionerad agent från Kanadas underrättelsetjänst. Den före detta agenten är expert på regimens hemliga operationer i Kanada.

Kinas statsägda media täcker de nyligen inträffade händelserna i New Yorks Kinakvarter på ett sätt som kanaliserar upprörda känslor efter jordbävningen i Sichuan till fientlighet gentemot regimkritiker.

Flera vittnen menar att de vid upprepade tillfällen förra helgen hörde att kineser erbjöds pengar för att gå till attack mot en grupp kritiker till Kinas kommunistregim i Flushing, New York, medan kinesisk media filmade händelserna på nära håll.

En stor grupp arga kineser hade samlats för protester, eller kontraprotester, i Toronto, Calgary, Winnipeg, Ottawa, New York, Madison och andra städer. Protesterna äger ofta rum vid evenemang för mänskliga rättigheter där människor sprider kunskap om Kinas förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna.

I veckan eskalerade protesterna när en mobb med hundratals personer omgav en manifestation i Flushing, ämnad att uppmuntra folk att lämna Kinas kommunistparti (KKP).

I ett pressmeddelande från Falun Dafas informationscenters pressmeddelande påpekades det att attackerna i Flushing tillsammans med Kinas statsägda mediers rapportering tyder på att myndigheterna i Peking orkestrerar dessa händelser efter jordbävningen för att dra fördel av människors känslor i politiska syften. Det är en strategi som regimen använt sig av under hela sin tid vid makten.

Yi Rong, vice ordförande för servicecentret Lämna KKP, menar att trots att KKP frekvent manipulerat fram nationalistiskt ursinne emot politiska måltavlor för att avleda kinesernas uppmärksamhet från Kinas inrikesproblem är det första gången hon ser det hända i USA.

Liknande händelser har inträffat i hela Nordamerika de senaste månaderna.

I april i Ottawa samlades runt 2 500 kinesiska studenter på Parliament Hill för att fördöma västerländsk media och tibetanska demonstranter efter världens nyhetsrapportering om oroligheterna i Tibet i mars.

Studenterna fördömde västerländsk media som ”anti-Kina” för att de kritiserat den kinesiska regimens agerande i frågan. De menade att tibetanerna istället för att protestera skulle vara tacksamma över att de ”befriats” från Dalai Lama. Dalai Lama förtalas frekvent i kinesisk media och beskrivs som ”en ondskefull slavdrivare”.

En liten grupp protesterande tibetaner med tibetanska flaggor befann sig i närheten av manifestationen. Inom kort fördes de bort av polis för sin egen säkerhets skull, efter att några av demonstranterna omringade dem och ropade ”Lögnare, Lögnare, Lögnare”.

Scenariot upprepades i Toronto.

9 maj försökte en grupp med 30 kinesiska studenter störa Fackelstafetten för mänskliga rättigheters evenemang i Winnipeg. Fackelstafetten är ett globalt evenemang ämnat att sprida kunskap om Kinas kränkningar av de mänskliga rättigheterna inför OS i sommar.

Medan talarna stod på scenen skrek studenterna slogans, sjöng kommunistpartiets sånger och kallade talarna för lögnare.

Under en konsert som följde fotograferade svartklädda kinesiska män alla studenterna. De verkade känna varandra, men de var själv inte studenter. En av männen sade att studenterna skulle få ”extra belöning” av KKP för att de deltagit i protesterna. Ett sådant erkännande kan ge dem ett uppsving i karriären eller visa sig som andra möjligheter.

19 april när Fackelstafetten för mänskliga rättigheter kom till Wisconsin försökte hundratals kineser med KKP-flaggor störa evenemanget genom att sjunga kommunistpartiets sånger, håna evenemangsdeltagarna och ropa slogans.

Liknande händelser har inträffat i städer även i andra länder, till exempel i Japan.

En del menar att de kinesiskspråkiga medierna utomlands sporrar till ursinnig nationalism.

I en rapport som Jamestown Foundation publicerade 2001 beskrivs det hur den kinesiska regimen, efter att Hongkong återgått till att stå under Pekings styre, skaffade sig finansiell kontroll över utländska kinesiska medier. Rapporten visar att inflytandet resulterade i att kinesisk media imiterar Fastlandskinas statskontrollerade medier.

Utlandskinesisk medias rapportering från Tibet i mars, protester i samband med OS och andra kontroversiella ämnen har i stort sett följt Pekings ledning. De här rapporterna beskriver Dalai Lama som en upprorsmakare, att tibetanerna är ett befriat folk som inte har någon anledning att klaga, och att all kritik mot KKP skulle vara en attack mot det kinesiska folket.

Den senaste veckan har de här medierna hävdat att all kritik emot KKP visar på att de involverade, till exempel manifestationsdeltagarna i Flushing, inte bryr sig om jordbävningsoffren i Sichuan. Trots att de kinesiska protesterarna ofta verkar vara oorganiserade och mobblika, hävdar Michael Juneau-Katsuya, före detta underrättelseman och chef för Kanadas spionavdelning, att det är mycket möjligt att de direkt koordineras av Faslandskinas regim.

– Det är mycket, mycket möjligt. Det är för välorganiserat för att man ska kunna bortförklara det som något slumpartat. Vi vet helt säkert att Kinas underrättelsetjänst tillsammans med den Enade frontens arbetsdepartement tidigare använt sig av, i överflöd och ganska ofta, olika studentgrupper.

Juneau tillägger att kinesiska desertörer har pekat på regimens sätt att använda kinesiska utlandsstudenter på det här viset.

– Det finns även åtskilliga kinesiska diplomater eller kinesiska underrättelsemän som hoppat av och helt enkelt berättat och erkänt att ja, det här händer, det händer regelbundet där de kinesiska studentgrupperna inte bara kontrolleras, utan även specifikt formas till att användas av den kinesiska underrättelsetjänsten.

– För att återgå till nuet, det är inte omöjligt att de här studenterna som dyker upp agerar å den kinesiska underrättelsetjänstens vägnar. Innebär det att alla studenter som fanns på plats var i kontakt med en underrättelseman? Nej, antagligen inte. De stod troligtvis under en kinesisk agents inflytande, säger Juneau.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-22/70920.html