”Skalle nummer 5” kan förändra synen på människans härkomst
Det 1,8 miljoner år gamla kraniet, Dmanisi D4500, eller skalle nummer 5 som det också kallas, från människosläktet Homo. (Georgian National Museum)


”Skalle nummer 5”, som det kallats, kan länka ihop Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus – de tidigaste medlemmarna av människosläktet Homo genus, enligt forskare.

”Till skillnad från Homo fossils har den här skallen, känd som skalle nummer 5, både en liten hjärnskål och ett avlångt ansikte med stora tänder”, enligt ett pressmeddelande från American Association for the Advancement of Science.

Skallen hittades på en utgrävningsplats i Dmanisi på landsbygden i Georgien, ungefär 15 mil sydväst om huvudstaden Tbilisi.

Antropologen David Lordkipanidze på det georgiska nationalmuseet, som lett forskarna i sökandet efter skallen, sade att skallen upptäcktes för åtta år sedan.

”Det är verkligen ett extraordinärt fynd i många avseenden”, sade Christoph Zollikofer på Zürichs antropologiska institut och museum, enligt NBC News. Zollikofer deltog i upptäckten.

”[Fynden i Dmanisi] ser ganska olika ut jämfört med varandra, så det är frestande att publicera dem som olika arter. Vi vet dock att dessa individer kom från samma plats och samma geologiska tid, så de kan i princip representera en enskild population av en enskild art.”

“Om hjärnskålen och ansiktet på skalle nummer 5 hade hittats på olika fossil på olika platser i Afrika skulle de ha kunnat anses vara olika arter”, sade Zollikofer, och tillade att skalle nummer 5 har en liten hjärnskål och stort ansikte, vilket man ännu inte har observerat hos något Homo-fossil.

Översatt från engelska