Skadliga kemikalier påverkar barn i förskolorna
Barn som är ute och leker. (Foto: AFP/Sven Nackstrand)


I en ny studie har det kommit fram att barn utsätts för skadliga kemikalier i förskolan, men ingen har tagit på sig ansvaret för att granska gifter på förskolorna.

”Det är ett område som är eftersatt”, säger toxikologen Helén Klint till DN.

Redan tidigare i år slog Naturskyddsföreningen larm om att barn utsätts för en betydande mängd skadliga kemikalier på förskolor, men de gjorde ingen provtagning. Man inventerade i stället vilka saker som finns på förskolan som har kända hälsorisker.

Då upptäckte man bland annat att barn leker med gamla bildäck, trots att dessa kan innehålla cancerframkallande polyaromater.

Kemikalieinspektionen har gjort analyser av gifter på tre olika förskolor i landet. Studien är den enda i sitt slag, då myndigheten har besökt förskolorna och tagit prover på ämnen i damm och på barnens händer.

Man kom fram till att många förskolebarn utsätts för skadliga kemikalier som kan skada fortplantningsförmågan, bland annat ftalater.

”Barnens exponering för ftalater visar sig vara ett område som vi behöver prioritera. Exponeringen av varje ftalat för sig tyder inte på några risker men den sammanlagda mängden av olika ftalater med liknande egenskaper tangerar nivåer som kan innebära risk. Vi har kommit fram till ett område som vore önskvärt att titta mer på”, säger Helén Klint, toxikolog vid Kemikalieinspektionen till DN.

Anledningen till att den här studien gjordes är för att kunna utveckla dessa undersökningar på både förskolor och även i skolan i framtiden, men i dagsläget finns det ingen myndighet som har ansvar för att se över kemikaliska hälsorisker i förskolan.

Kommunerna  har dock ansvar för att göra kontroller på förskolor, men de granskar inte de kemiska hälsoriskerna, utan tittar mer på om det finns vassa kanter och dylikt.