Skådespel när rödingen leker


Småland har en landskapspotatis och i Huskvarna leker rödingen. Grova träd finns i landskapet liksom fladdermöss.

Smålands landskapspotatis – Kasjurer

De tre länsstyrelserna i Småland tyckte det var dags att ge landskapet en landskapspotatis. Varje år delas Guldärtan ut till någon som verkar för att bevara gamla sorters trädgårdsväxter och förra året gick den till ett potatismuseum. Det var då idén med en landskapspotatis väcktes. Potatissorten heter Kasjurer.

Den som har läst Wilhelm Mobergs utvandrarepos känner igen namnet för där nämns potatisen Kasjurer och då är det kanske passande att den representerar Småland även om Moberg inte hade klart för sig att sorten kom till Sverige först runt år 1900.

Kasjurer har gult skal och kött och djupa ögon. Knölarna är medelstora och oftast runda med god smak och de är lätta att koka.

Rödingen leker

Under november månad leker en del av Vätterns bestånd av röding i Huskvarnas hamn.
Det är ett skådespel som länsstyrelsen i länet vill att många ska få uppleva.

Därför har tillsynsbåten ”Rödingen” lagt till inne i Huskvarna hamn och ombord finns experter som inte bara svarar på frågor om rödingen utan också på frågor om musslor, utter, vatten och annan fisk. Det här händer på söndag, 4 november, mellan klockan 10 -15.

Grova träd i Kronobergs län

I år är det Linnéåret och Länsstyrelsen i Kronobergs län har utlyst en tävling som pågår året ut. Det gäller att hitta de grövsta träden av olika trädslag.

De trädslag som de vill ha in rekordnotering för är al, alm, apel, ask, asp, avenbok, björk, bok, ek, en, fågelbär, gran, hassel, lind, lönn, oxel, päron, rönn, sälg och tall. Resultat för avenbok, hassel och rönn saknas än så länge. En stamomkrets på 710 cm har uppmäts på en ask och en ek. För en är 190 cm rekordet och ett päronträd mätte 270 cm runt stammen bara för att nämna några.

Fladdermöss är fredade

Nu är det dags för fladdermössen att skaffa sig ett övervintringsställe. Fritidshus är bra övervintringsplatser för de står tomma är ouppvärmda och djuren blir inte störda. Men de gör ingen skada på vare sig hus, inventarier eller livsmedel.

I Sverige bor fladdermössen inte bara i hus utan i träd, grottor och utekällare. Har man fått in dem i huset kan man täppa för alla in- och utgångshål med ett finmaskigt nät. Men de kan tränga sig in i springor som inte är större än en centimeter. Men djuren orsakar inte skador på inredning, elledningar och dylikt som man kanske skulle kunna tro.

Är fladdermössen många kan det bli en viss lukt men öka då luftgenomströmningen. De för inte något speciellt liv men när ungarna diar hör man deras tiggläten men det är bara en kortare period.

Kontakta länsstyrelsen om du har problem för de får inte dödas eftersom de är fridlysta sedan 1986.