Sjukvården valets viktigaste fråga enligt KD
Göran Hägglund, kristdemokraternas partiledare talar i Almedalen 2014. Foto: Kristdemokraterna)


– Har ni det bra? Vill ni fortsätta med det? Kom ihåg det då, när ni röstar i höst! Det var så kristdemokraternas partiledare inledde kvällens tal under sin dag i Almedalen.

Det var ett innehållsrikt tal som Hägglund bjöd åhörarna på under sina 36 minuter i Almedalsparken. Med allt ifrån försvars- och säkerhetspolitik med öppning mot vidare utvärdering av ett möjligt Natomedlemskap, jämställdhetsfrågor i skolan och genomgripande förändringar inom vården talades det om i det överlag ganska allvarliga talet.

Vårdsituationen, ett ämne som engagerar, gavs det en mer omfattande utläggning kring. Efter ett exempel om hur en kvinna dött i cancer och vars dotter förmedlat den process av bristfällig ”samvård, dålig kommunikation, felmedicinering och avsaknad av ett helhetstänk, blir vi lotsade genom ett myller av olika tankegångar. Ett tag verkar Hägglund förvånande stolt över hur dagens sjukvård fungerar, men som även kan utvecklas, eftersom han menar att kristdemokraterna även lyssnar på sådant som inte fungerar bra idag.

– De anställda i vården måste få använda sin kunskap på toppen av sin förmåga. Mindre dokumentation och mer patientmöten, sade Hägglund, och menade att även ny teknik, behandlingsmetoder och läkemedel snabbare måste komma patienterna till del.

– Vårt sätt att organisera sjukvården hindrar utveckling och jämlikhet. Sjukvården har varit Landstingens ansvar sedan 1863, men både samhället och vården har genomgått enorma förändringar sedan dess, fortsätter han.
Om vi skulle börja om från början med att bygga upp Sveriges sjukvård. Skulle någon då komma på idén att ge det ansvaret till 21 små och separata landsting? Jag tror inte det!

– Medborgarna säger att sjukvården är valets viktigaste fråga – och det har de rätt i! Jag kommer i valrörelsen att söka stöd för en reformering av vården. För vi ska ha den bästa sjukvården för alla – varenda en, i vårt land.

Även i skolans värld ansåg Hägglund att större jämställdhet behövs för den enskilde individen. Med mer etik och värden och vuxna som vågar vara vuxna.

Göran Hägglund väckte skratt då han målade upp en humoristisk bild med ordvitsar om hur oppositionspartiernas partiledare gödslar och odlar konflikter i en bildlig gemensam trädgård.

Även familje- och skattepolitiken fick plats i kvällens tal, för att till sist mynna ut i äldreomsorg och det egna självbestämmandet.