Sjukvården har förbättrats men variationerna är stora i landet
Antibiotikaanvändningen är större inom storstadsregionerna än i norra delarna av landet. (Foto: AFP /Robert Sullivan)


Generellt sätt har landets sjukvård blivit bättre. Allt fler cancerpatienter överlever längre och även dödligheten i hjärtsjukdom minskar. Samtidigt finns det stora variationer i landet när det gäller förtroendet för vården, enligt en sjukvårdsgranskning från Socialstyrelsen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Socialstyrelsens och SKL:s årliga rapport ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – jämförelser mellan landsting 2012”, visar att mycket har förbättrats för patienterna.

”När det gäller överlevnad och minskad dödlighet är trenden positiv. Till exempel fortsätter dödligheten i hjärtsjukdom att minska. Där har medicinska insatser och förändrade levnadsvanor spelat en viktig roll”, säger Håkan Sörman, vd på SKL i ett pressmeddelande.

En positiv utveckling har skett inom cancervården. Fler cancersjuka överlever längre. För bröstcancerpatienter har femårsöverlevnaden stigit till nära 90 procent.

Däremot har dödligheten i sjukdomar som har koppling till levnadsvanor, lungcancer och levercirros ökat, särskilt bland lågutbildade kvinnor.

Kvaliteten inom njursjukvård skiftar bland landstingen. I Västmanland når 95 procent av patienterna dialysmålet jämfört med 65 procent i Västerbotten.

Rapporten visar också att kostnadseffektiviteten kan förbättras på olika områden. Bland annat när det gäller artroskopi i knäleder. En metod som enligt flera studier saknar effekt men ändå genomfördes 24 000 operationer förra året.

På den positiva sidan är att väntetiderna för operationerna av höftfrakturerna har blivit kortare. Även inom hiv-vården har förbättringar skett där 92 procent av patienterna når de uppsatta behandlingsmålen.

Antibiotikaanvändningen är större inom storstadsregionerna än i norra delarna av landet. Förskrivningen av så kallat bredspektrumantibiotika mot urinvägsinfektion hos kvinnor har däremot minskat.

Allt för få kvinnor får läkemedelsbehandling mot benskörhetsfraktur och det finns även stora regionala skillnader.

Stora variationer finns även inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Målet är att den sökande ska erbjudas ett första besök inom 30 dagar. I Östergötland når 93 procent målet, i Västerbotten knappt 36 procent.

I Halland är patienterna mest nöjda med tillgången till vård. I Västernorrland var man minst nöjd och förtroendet var lågt för vårdcentraler och sjukhus.