Sjukskrivningar minskar men tycks vara ett släktfenomen


Har du någon i familjen som varit sjukskriven nyligen? Då är risken större för att också någon annan familjemedlem blir sjukskriven. Siffror visar ändå att sjukskrivningar i Sverige minskar både bland män och kvinnor och är nu på historiskt låga nivåer.

Risken för att bli sjukskriven tycks påverkas av släktingars tidigare sjukskrivningar. Det här visar resultatet från sammanräkningar på sjukskrivningar som överstiger 14 dagar under 2007. Om en familjemedlem varit sjukskriven året innan är risken för att bli sjukskriven 18 procent högre än om ingen varit det. Om familjens medlemmar bodde i olika län var påverkan lägre, skriver SCB i ett pressmeddelande. I studien räknas partner, föräldrar, syskon och eventuella partner till syskon.

Vad som är orsaken till det här fenomenet tror man kan hänga samman med genetiskt arv eller gemensamma sociala normer och levnadssätt inom släkten. 

Hur mycket kontakt man har med sin familj tycks spela roll och det här avgörs naturligtvis på det geografiska avståndet. 

Män tycks vara mer påverkningsbara av sjukskrivningar i sin partners familj, än vad kvinnorna har. Om någon i partnerns familj varit sjukskriven året innan var risken för en man att bli sjukskriven 14 procent högre än om ingen varit det. Här tror man att en förklaring skulle kunna vara att kontakterna med partnerns föräldrar och syskon varierar beroende på kön. I så fall skulle inverkan av sociala normer vara starkare i de fall partnern är en kvinna, skriver SCB.

Sjukskrivningarna minskar snabbt vilket gör att ohälsotalet sjunker månad för månad och har nu nått historiskt låga nivåer. Det här gäller både kvinnor och män och sker i samtliga län, visar Försäkringskassans statistik för mars 2009. 

Enligt siffror från SKL, Sveriges kommuner och landsting, var 112 000 personer sjukskrivna mer än 30 dagar i januari 2009, vilket är det lägsta antalet sedan 1982 och knappt hälften så många som i december 2003.

Lägst ohälsotal har man i Stockholms län och högst i Jämtland. Ohälsotalet minskar snabbast i Värmland: ned med 3 procent sedan december 2008.