Sjuksköterskestrejken är inledd


Klockan 12 på måndagen inleddes sjuksköterskestrejken. En stor och för samhället viktig yrkeskår har gått ut och visat sitt missnöje.

Anledningen till strejken är att sjuksköterskorna anser att deras löneutveckling är för dålig. Helgens manifestationer och medlarnas löneförhandling har inte gett resultat.

Fem av nio berörda landsting har anmält att strejken kan vara samhällsfarlig. Vad som anses samhällsfarligt skiljer sig åt från landsting till landsting. Till exempel Stockholms läns landsting har skickat närmare hälften av de varslade avdelningarna till nämnden för beslut och i Region Skåne har personalen vid 21 av 47 varslade arbetsplatser fått jobba kvar i väntan på ett avgörande om eventuell samhällsfarlighet.

– Det är svårt att veta exakt, men runt 30 procent av de 1 000 personerna som skulle ha gått ut i strejk i dag har fått gå tillbaka och jobba, säger Mats Runsten som är vice ordförande för Vårdförbundet avdelning Skåne till Dagens Medicin.

Hur kommer det sig att det skiljer sig så mycket mellan landstingen när det gäller vad som anses som samhällsfarligt och inte?

– Det här handlar om en strategi från arbetsgivaren. De bråkar med oss eftersom de anser att vi bråkar med dem. Vi lägger inga samhällsfarliga varsel och det har vi inte gjort någonstans i landet.