Sjukhus i södra Kina hade överflöd av organ enligt före detta tjänsteman
Huiqiao-byggnaden, en del av Nanfang-sjukhuset i Guangdongprovinsen i södra Kina. En före detta kinesisk regeringstjänsteman sade att sjukhuset utförde många transplantationer från fångar till utländska kinesiska patienter under hela 1980-talet. (Foto: Weibo.com)


Under hela 1980-talet drev de kinesiska myndigheterna ett hemligt sjukhus vid foten av berget Baiyun i södra Kina, där dödsdömda fångar avrättades och deras organ tillhandahölls för transplantation. Mottagarna var utlandskineser, enligt vad en före detta tjänsteman vittnat om.

Den före detta tjänstemannen, här kallad ”Wang", talade nyligen med Epoch Times i New York om sina erfarenheter och vad han fått veta. Som före detta kader i Guangdong Province Returned Overseas Chinese Association hade han möjlighet att både besöka sjukhuset och tala med dem som hade arbetat där och som hade varit där som patienter.

Föreningar för utlandskineser är grupper som ofta är knutna till den kinesiska regimen, och som kommunistpartiet kan använda sig av för att tränga in i och styra den kinesiska populationen utomlands, och se till att de behåller en patriotisk hållning gentemot regimen. Detta är ett uppdrag som har varit en del av regimens verksamhet i årtionden.

The All China Federation of Returned Overseas Chinese kontrolleras direkt av partiet. På sin webbsida kallar det sig "en länk mellan partiet och regeringen till utlandskineser, deras familj och återvända kineser."

Enligt Wangs vittnesmål kunde ett antal återvändande kineser i Guangdongprovinsen också få tillgång till organ för transplantation – och transplantationsorgan i Kina har alltid kommit från avrättade fångar. Ett frivilligt donationssystem etablerades inte förrän helt nyligen i Kina, och är än så länge av lite betydelse jämfört med organ från avrättade fångar.

Skjutna i ryggen

Wang sade att när han var i Kina kände han en militärpolis som heter Hou Yuwu. "Han berättade att han sköt fångarna bakifrån, och siktade så att skottet nätt och jämt missade fångens hjärta, så att man kunde använda hans organ. Skottet skadade inte hans hjärta eller lungor."

Fångarna fick sedan en injektion så att de inte skulle kunna tala, och sedan gick kirurgerna till verket – offret var ofta fortfarande vid liv. "Det måste vara så smärtsamt innan fången faktiskt dog", sade Wang.

Särbehandling

Att det skulle finnas ett sjukhus för utlandskineser, sådana som beskrivs av Wang, överensstämmer med kommentarer från kinesiska tjänstemän och officiell policy.

Enligt Yangcheng Evening News sade till exempel Ye Jianying, en av Kommunistpartiets revolutionära ledare, i oktober 1979 att Guangdongprovinsen skulle få en förmånlig ekonomisk policy – däribland byggandet av ett sjukhus för utlandskineser.

Denna idé hade kommit från Zhao Yunhong, ordförande för First Military Medical University, och den fick Ye Jianyings godkännande. I slutet av 1979 startade First Military Medical Hospital en pilotanläggning med en 20-bäddars vårdavdelning för kineser i Hongkong och Macau. Inom tre år hade denna vårdavdelning förvandlats till Huiqiao-byggnaden med 100 bäddar, nu en del av Nanfang-sjukhuset.

Nanfang-sjukhuset blev med sin militära bakgrund, därmed det första i Kina som vände sig till utlandskineser, särskilt dem i Hongkong, Macau och på andra ställen, och även dem som hade återvänt och bosatt sig i Kina. Organtransplantationsbyggnaden ligger vid foten av berget Baiyun i Guangdongprovinsen, ovanpå ett militärt skyddsrum.

Nanfang-sjukhuset svarade inte genast på en förfrågan om en kommentar till Wangs påståenden.

"Offentlig hemlighet"

Wang, den före detta tjänstemannen, sade att han en gång hade vistats en tid i Huiqiao-byggnaden vid Nanfang-sjukhuset. "Jag hade släktingar som bodde i Nanfang-sjukhuset i två månader efter en bilolycka. Jag såg med egna ögon att där fanns många transplantationspatienter. Dessa patienter tog stora mängder immunhämmande läkemedel efter operationen och de var mycket svaga."

Immunhämmande läkemedel eller läkemedel mot avstötning används av mottagare av transplantat för att förhindra att kroppen reagerar negativt på det implanterade främmande organet.

"Jag minns en gång att en kvinna från England, Li, sade adjö till mig, och berättade att hennes man hade avlidit under återhämtningen efter operationen", sade Wang.

"Jag tänkte: varför genomgick dessa människor lever- och njurtransplantationer? Jag frågade dem var alla dessa levrar och njurar kom ifrån. Från svin? Från hundar? De berättade att de kom från avrättade fångar. Det var en offentlig hemlighet", sade Wang.

Efter att Wang lärt känna personalen på sjukhuset bättre, berättade de för honom hur dödsdömda fångar togs ut och sköts, och deras organ skördades.

”Som att döda grisar”

Senare, när Wang var i Hubeiprovinsen, träffade han Huang, en före detta anställd vid Nanfang-sjukhuset, som sade till honom: "Organskörd är som att döda grisar. Du får tag i det du behöver."

Wangs intryck från tiden på sjukhuset var att den militära personalen som sysslade med organhandel, gjorde det utan skrupler, och de skämtade ofta om det, vilket han sade gav honom rysningar längs ryggraden.

"Det var ett militärt område på den tiden. Nanfang-sjukhuset lade beslag på alla organen, och sålde överblivna organ till andra sjukhus. Det gjordes stora pengar. Sedan gick de här människorna från Nanfang-sjukhuset och åt en lyxigmåltid", sade Wang.

"De var som demonerna i romanen Resan till Västern", sade han, och syftade på onda övernaturliga varelser i en berömd kinesisk berättelse, som försökte äta av munken Xuanzangs kropp.

Han tillade att en del barn och släktingar till några utlandskineser såg tillgången på organ på Nanfang-sjukhuset som en utmärkt möjlighet att tjäna pengar genom att agera som mäklare. De presenterade möjligheten för återvändande kineser som behövde ett organ, och som de kände genom regimens organisationer. De berättade för dem att fångarna ville donera sina organ för att bidra till samhället.

"Dessa utlandskineser hjälpte sedan omedvetet till med att begå ett stort brott", sade Wang. "Att tjäna pengar genom att döda andra."

Översatt från engelska.