Sjukhus i Kina revs mitt under pågående läkarundersökning
Den 7 januari började ett arbetslag riva Zhengzhous fjärde universitetssjukhus, medan verksamheten fortfarande pågick. Bilden visar sjukhuset delvis rivet, dagen efter incidenten. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Ett sjukhus i Henanprovinsen började rivas den 7 januari – medan det fortfarande var i drift. Personal fick lättare skador, patienter skrämdes, och dyrbar utrustning och ett bårhus begravdes av bråte. Nu har en ansvarig tjänsteman sparkats, och polis utreder incidenten.

Doktor Liu Chunguang höll på att röntga en patient på Zhengzhous fjärde universitetssjukhus, när en byggkran plötsligt krossade ena väggen till undersökningsrummet.

– Patienten blev vettskrämd och sprang därifrån, och vägrade fortsätta undersökningen på några som helst villkor, berättade Liu för statliga nyhetsbyrån Xinhua.

Det var den 7 januari som ett dussintal kamouflageklädda män utan förvarning började riva sjukhuset. De rev radiologiavdelningen och bårhuset, medan båda avdelningarna fortfarande var i drift. Sex kroppar i bårhuset begravdes under bråten.

Tre i sjukhusets personal fick lättare skador, och utrustning värd över 7,5 miljoner kronor förstördes av bulldozrar.

Sjukhuset är en del av ett stort provinssjukhus i Henanprovinsen i centrala Kina. Marken det ligger på är dock del av ett lokalt utvecklingsprojekt. I januari 2015 utfärdade lokala myndigheter ett rivningsbeslut, och eftersom sjukhuset inte har ansökt om omprövning eller överklagat beslutet så hade ”beslutet trätt i kraft”, enligt den ansvarige tjänstemannen Xiong Zhiliang, som uttalade sig till statliga The Paper.

Staten äger all mark i Kina, men det är en komplicerad process innan mark faktiskt kan exproprieras. Till och med när man utför tvångsrivningar krävs det ett domstolsutslag, och det fanns inte i det här fallet. Det pågick förhandlingar om huruvida radiologiavdelningen skulle rivas eller ej, och att den lokala politiska ledningen i Huiji-distriktet, där sjukhuset ligger, hade beslutat att rivningen skulle äga rum, men inte sagt när. Nu kräver sjukhusledningen kompensation för den förstörda utrustningen.

Ledningen i Huiji-distriktet sade i torsdags på sitt officiella konto på mikrobloggen Weibo att man hade kollat så att ingen befann sig i byggnaden innan man började riva. Under söndagen meddelade dock statliga medier att den ansvarige tjänstemannen, Xiong Zhiliang, har sparkats, och att polisen utreder händelsen, rapporterar AP.

Det är mycket vanligt med bråk, incidenter och protester kring rivningar och markövertaganden i Kina, ibland med dödlig utgång.

Rapportering av Frank Fang och Juliet Song