Sjukhus i Kina gör reklam för försäljning av oönskade spädbarn
En sjuksköterska masserar spädbarn på Xinings barnsjukhus i staden Xining i Qinghaiprovinsen. Enligt China National Radio gör sjukhusen i Henanprovinsen reklam för sin försäljning av oönskade spädbarn. (Foto: Getty Images)


Sjukhus i centrala Kina gör reklam för att man kan köpa oönskade spädbarn hos dem, enligt China National Radio (CNR), en officiell radiostation.

En pojke kostar 36 000 yuan (ungefär lika mycket i kronor), medan en flicka är värd 24 000 yuan, enligt inslaget som handlade om sjukhus i staden Zhengzhou, Henanprovinsen.

Reportern ringde till ett telefonnummer i en annons som var uppsatt på väggarna i ett annat sjukhus, under förespeglingen att han eller hon var intresserad av att köpa ett barn. Personen  som svarade försäkrade att barnen var friska och att det fanns många att välja mellan. På frågan var barnen kom ifrån blev svaret att de inte var kidnappade, och att de flesta av dem är oönskade barn från unga arbetande mödrar som inte kunde ta hand om dem.

Men med det kinesiska hushållsregistreringssystemet ”hukou” skulle det vara svårt att se till att barnet kom med i familjeregistret om det hade fåtts genom olagliga metoder.


Spädbarn på Xinings barnsjukhus i staden Xining i Qinghaiprovinsen. (Foto: Getty Images)

Spädbarn på Xinings barnsjukhus i staden Xining i Qinghaiprovinsen. (Foto: Getty Images)

På frågan om hur man registrerar barnet i hukou-systemet informerade personen reportern om att hon kan ordna att falskt intyg från ett barnhem, som sedan kan användas för att bevisa att barnet adopterats så att barnet kan registreras i familjeregistret vid inrikesministeriet.

Under Kinas ettbarnspolitik blomstrar barnhandel och kidnappningar, eftersom många familjer som redan har fått sitt första barn, eller inte kan få barn, kan vilja betala för ett barn. Andra offer för barnhandeln säljs till slavarbete, prostitution eller för att giftas bort. Experter uppskattar att så många som 70 000 kinesiska barn rövas bort och säljs varje år.

Inslaget på China National Radio berättade också att de flesta av barnen inom den offentliga omsorgen har psykiska eller fysiska funktionshinder, vilket kan vara en bidragande orsak till att många familjer tar till olagliga medel för att adoptera friska barn.

En invånare i staden Zhengzhou, vars släktingar har köpt barn, berättade för reportern att det inte är troligt att den lokala polisen utreder den här sortens illegal barnhandel eftersom vissa familjer kan tänka sig att sälja sina barn och inte rapporterar dem som saknade.

Fastän kinesiska myndigheter har bekämpat barnhandelsligor sedan 2009 är fenomenet fortfarande vanligt. Enligt 2012 års Trafficking In Persons Report från det amerikanska utrikesdepartementet saknar den kinesiska staten heltäckande lagar mot människohandel, och gjorde ytterst lite för att förhindra människohandel, vilket har gjort att förbättringen varit begränsad. Kina ligger kvar på andragradslistan för åttonde året i rad eftersom det inte fullt ut uppfyller minimikraven i Trafficking Victims Protection Act.

Översatt från engelska