Sjukhus drog nytta av jordbävningen i Sichuan
Läkare flyttar en överlevande från skalvet till Tyska Röda Korsets fältsjukhus som upprättades för kinesiska jordbävningsoffer i Sichuanprovinsen den 26 maj 2008. Personerna på bilden och Tyska Röda Korset har inget direkt samband med artikeln. (China Photos/Getty Images)


Den kinesiska staden Chongqings revisionsbyrå publicerade en rapport som angav att många sjukhus drog nytta av jordskalvet i Sichuan i maj i år. En del sjukhus sålde donerade läkemedel till patienter medan andra har lämnat oriktiga kostnadsrapporter för ’räddningsarbetet’.

Många höga chefer på ett sjukhus i Chongqing var inblandade i att sälja medicin för akutsjukvård till patienter. De har straffats med löneavdrag för att återbetala förtjänsterna. Enligt en människorättsaktivist är detta bara toppen av ett isberg.

I rapporten från revisionsbyrån var många bland de 17 fallen av statliga tjänstemäns förskingrande eller missbrukande av resurser donationer för jordbävningen i Sichuan. Efter undersökningen upptäckte byrån att sjukhuset hade sålt läkemedel still sina patienter om hade donerats för de jordbävningsdrabbade, och gjort en förtjänst på 34 000 yuan (ungefär 34 000 svenska kronor). Revisionsbyrån beordrade sjukhuset att ge alla pengarna till Röda Korset och Banandistriktets hälsobyrå kommer att följa upp ärendet. I rapporten nämns inte om sjukhusets anställda förskingrade pengar.

– En del av sjukhuset arbetstagare sålde donerade mediciner till sänkta priser till de skadade och sade till dem att det var för att hjälpa dem. Många skadade fanns på sjukhus och sjukhuset var skyldigt att rapportera antalet patienter som behandlades. Undersökningen visade att vissa patienter inte existerade, sade Zhang från Banans hälsobyrå.

Enligt Zhang hade byrån utfärdat varningar till sjukhusen om överträdelserna. En månads ersättning drogs av på lönen för varje involverad anställd, bland vilka inräknades sjukhusets personal och chefer. Byrån beordrade också sjukhuset att donera 34 000 yuan till Röda Korset.

Reportern ringde till sjukhusets biträdande direktör som förnekade överträdelserna.

– Jag har aldrig hört talas om det. Ett statligt sjukhus kan inte hur som helst omdirigera donationer och allt måste gå genom standardiserade kanaler. Ni bör inte lita på felaktig information från internet.

När reportern skulle fråga om detaljerna ville den biträdande direktören inte ge direkta svar och senare avbröt han samtalet. Han besvarade inte senare telefonsamtal.

Revisionsbyrån angav också i sin rapport att det berörda sjukhuset och sjukhuset för kinesiskt medicin budgeterade 13 900 yuan för ”betalning till specialister” och ”personalens måltidskostnader” i sina utgifter för räddningsaktioner. Stadens departement för medborgerliga frågor tog emot 37 miljoner yuan från donationer, men överförde dem inte till stadens konto i tid för räddningsarbete. Ytterligare understöd på 1,28 miljoner yuan, som finansierades av departementet, distribuerades inte heller till offren i tid.

Chen Yunfei, en människorättsaktivist som har hjälpt jordbävningsoffren i Sichuan att återuppbygga sina hem, sade att det är vanligt att offentliga tjänstemän omdirigerar eller behåller donationer. För några dagar sedan fanns det fortfarande klagomål från offren att lokala tjänstemän undanhållit deras understöd.

– En tjänsteman från Röda korset upptäcktes ha försnillat donerade pengar för att bygga hus. Myndigheterna har hittills inte förbättrat sin tillsyn. Utan effektiv tillsyn kommer situationen att bli värre eftersom det finns så många korrumperade lokala tjänstemän som missbrukar sin makt och myndigheterna kan inte göra så mycket åt dem, sade Chen.

Chen berättade även att offren klagade på att vissa sjukhus skrev ut skadade, som fortfarande led av skador, i syfte att lindra sin egen arbetsbörda.

Wenchuans jordbävning, som mätte 8 på Richterskalan, slog till kl 14:28 den 12 maj 2008. Den skadade över 25 miljoner hektar och orsakade minst 69 000 dödsfall. Det var den mest katastrofala jordbävningen sedan jordbävningen i Tangshan.

Människor från hela världen har donerat 40 miljarder yuan till offren.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/hospitals-profited-from-china-earthquakes-7439.html