Sju månader gamla barn kan urskilja människoröster
(Foto: AFP/Pascal Pavani)


Spädbarns känslighet för människors röster utvecklas vid 4-7 månaders ålder visar en ny studie.

Upptäckten, som publicerades i tidskriften Neuron den 25 mars, kan ha betydelse för utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar som autism.

Forskarna använde nära-infrarött-spektroskopi för att undersöka områdena i hjärnans tinninglob och fann att sju månader gamla barn reagerade på liknande sätt som vuxna gör när de hörde mänskliga röster, i motsats till andra ljud, medan 4 månader gamla barn inte gjorde det.

Forskarna upptäckte också att sju månader gamla barns högra tinninglob uppvisade ökad aktivitet när de lyssnade till ord som uttalades med arg eller glad intonation.

”Våra upptäckter visar att de områden i hjärnan som är känsliga för ljud redan är specialiserade och modulerade för emotionell information vid sju månaders ålder och ökar sannolikheten för att de kritiska utvecklingsneurologiska processer som ligger bakom försämrad ljudbearbetning som sägs finnas i funktionsnedsättningar som autism inträffar innan sju månaders ålder”, sade Dr. Grossman från University of London i ett pressmeddelande.

”I framtida undersökningar kan därför det nuvarande tillvägagångssättet användas för att värdera individuella skillnader i spädbarns respons på röster och emotionell intonation och kan således vara en av ett potentiellt flertal markörer som kan hjälpa till att tidigt identifiera spädbarn som riskerar att få utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32222/