Sju års upptrappad förföljelse av Falun Gong
En "levande utställning" åskådliggjorde på Sergels torg i Stockholm den organsskörd som pågår i Kina. (Foto: Anders Eriksson/Epoch Times)


Samtidigt som svensk media fylls av artiklar om hur ostindienfararen Götheborg tas emot i Kina och Stockholms gator i sin tur fylls av kinesiska turister, visades på torsdagen den 20:e juli en betydligt mörkare sida av landet upp på Sergels torg. Det var svenska Falun Dafa-föreningen som höll en manifestation för att uppmärksamma att förföljelsen av Falun Dafa, mer känt som Falun Gong, inleddes i Kina på denna dag för sju år sedan, en manifestation som varit återkommande över hela världen sedan 2000.

Förutom att uppmärksamma allmänheten på denna sorgliga årsdag, ville man även rikta uppmärksamhet mot den senaste tidens uppgifter om hur Falun Gong-utövare används som organbanker i hemliga dödsläger, där de dödas genom att man tar deras organ medan de fortfarande lever. På Sergels Torg hade man ställt ut flera fotoutställningar. En berättade Falun Gongs historia, en annan byggde på Epoch Times ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”, vilket kan utgöra en bakgrund för människor att förstå hur en sådan brutal förföljelse kan äga rum mot en fredlig, opolitisk qigongmetod. En tredje fokuserade på den senaste tidens uppgifter kring organhandeln och dödslägren i Kina.

Banderoller var upphängda och på en av dem riktades en maning till den svenska regeringen att agera för att stoppa folkmordet. I samband med manifestationen besökte även svenska Falun Gong-utövare UD för att överlämna petitioner med över 12 688 namnunderskrifter som uppmanade Sveriges regering att agera för att undersöka uppgifterna om organstöld och för att få slut på förföljelsen i allmänhet. Man talade där med bland andra Anders Bauer på UD:s enhet för Asien och Oceanien. Dessutom lämnade man rapporter av de kanadensiska utredarna David Kilgour och David Matas samt EU:s Edward McMillan-Scott (se länk till artiklar), samt ett brev till Göran Persson och Jan Eliasson där man uppmanade dem att följa Kilgour/Matas rekommendationer om att saken måste undersökas av flera. En av utövarna på plats på UD var Dan Alfjorden, vice ordförande i Svenska föreningen för Falun Dafa, som har utövat metoden sen 1998.

– Vi hade en bra diskussion med UD, de var tillmötesgående och lyssnade på våra uppgifter. De sade att de skulle försöka driva de här frågorna vidare inom EU.

På frågan om hur situationen är i Kina idag jämfört med när förföljelsen startade 1999 svarar han:

– Egentligen så har förföljelsen bara eskalerat. Att man nu använder levande människor som handelsvaror visar att det nått det värsta tänkbara stadiet. I vissa provinser i Kina har det blivit lite lättare för utövare, eftersom många andra människor där förstått sanningen. Även den lokala myndigheten och polisen följer inte längre order uppifrån som de gjorde när förföljelsen startade, men på det stora hela har förföljelsen bara blivit värre, med den skillnaden att man numera inte talar om den alls utan låter allt ske i det fördolda.

Förutom att flera personer från svenska Falun Dafa-föreningen talade och berättade om situationen i Kina idag för utövare, så lästes även ett personligt vittnesmål upp, skrivet av Xiulan He, en av flera kinesiska Falun Gong-utövare på plats som numera bor i Sverige, efter att ha flytt undan förföljelsen. En av talarna var debattören Filip Björner, han utövar inte Falun Gong men är sedan länge engagerad i att avslöja kommunismens brott mot mänskligheten. Han sade att lika lite som människor till en början trodde på förintelsen, vill de tro på detta som sker nu. Han var starkt kritisk till svensk medias ovilja att rapportera, då han menade att de definitivt hade fakta. Emellertid förutspådde han att det snart skulle bli ändring, särskilt som norsk och dansk media nu tagit bladet från munnen.

Musikern Anders Eriksson spelade och sjöng sånger om förföljelsen på klassiskt protestsångarmanér, ensam med en akustisk gitarr. Informationsmaterial delades ut och de som engagerades av frågan kunde även skriva på petitioner.

Mest iögonfallande var kanske den ”levande utställlning” som Falun Gong blivit känt för att använda, och där skådesspelarna som gestaltade poliser och en torterad Falun Gong-utövare nu utökats med två läkare och ett offer för organskörden liggande på ett operationsbord. I sommarvimlet på Sergels Torg stannade många till för att titta på utställningen  och informera sig om situationen i dagens Kina. En av dem var Anders Textorius. Han kände tidigare till Falun Gong och förföljelsen genom media, och hade även hört talas om organskörden via internet.

-Jag har ett intresse för det östasiatiska eftersom jag bott i Japan och Sydkorea, berättade han.

Han tyckte att utställningen var stark och tankeväckande, och att det var märkligt att en så uppenbart fredlig rörelse som Falun Gong förföljdes. På frågan om vad han tyckte om Sveriges officiella och mediala hållning i frågan sade han:

– Det är en väldig flathet. Man är rädd för konsekvenser för handeln med Kina om man tar upp de här händelserna.

Han sade att han upplevde att medvetenheten kring de här frågorna ökade i Sverige, och tillade också att han trodde att regimen i Kina inte skulle kunna hålla sig kvar i längden.

På kvällen hölls en fridfull manifestation framför den kinesiska ambassaden, där ett 20-tal Falun Gong-utövare övade, mediterade och höll upp banderoller. Man överlämnade även ett brev till ambassaden.


Svenska Falun Dafa-föreningen lämnade in en uppmaning till UD att undersöka organskörden med 12 688 namnunderskrifter. Från vänster: Falun Gong-utövarna Maria Sahlin och Lei Wang, Anders Bauer UD, Dan Alfjorden vice ordförande i Svenska föreningen för Falun Dafa. (Foto: Anders Eriksson/Epoch Times)

Svenska Falun Dafa-föreningen lämnade in en uppmaning till UD att undersöka organskörden med 12 688 namnunderskrifter. Från vänster: Falun Gong-utövarna Maria Sahlin och Lei Wang, Anders Bauer UD, Dan Alfjorden vice ordförande i Svenska föreningen för Falun Dafa. (Foto: Anders Eriksson/Epoch Times)


Filip Björner, till vänster, är engagerad i att avslöja kommunismens brott mot mänskligheten, och talade på årsdagen av starten på förföljelsen av Falun Gong. (Foto: Veronica Örfelth/Epoch Times)

Filip Björner, till vänster, är engagerad i att avslöja kommunismens brott mot mänskligheten, och talade på årsdagen av starten på förföljelsen av Falun Gong. (Foto: Veronica Örfelth/Epoch Times)