Sjöfartsverket letar senapsgas


Sverige, Finland, Polen, Tyskland och Lettland samarbetar i det EU-finansierade projektet Chemsea, ett projekt som ska pågå till 2014. Syftet är att undersöka om det har dumpats fler kemiska vapen i Östersjön än vad man vet om.

Vid flera tillfällen efter andra världskrigets slut, i slutet av 1940-talet, dumpade Sovjet stora mängder tysk senapsgas i Östersjön och amerikanarna sänkte sin beslagtagna senapsgas i Nordsjön.  Dessa behållare håller numera på att rosta sönder och har börjat läcka.

Det svenska Sjöfartsverket deltar i projektet för att kartlägga och lokalisera de kemiska stridsmedlen. Dessutom ska de ta reda på hur farligt det är för Östersjön att de ligger där på havets botten och läcker ut sina kemiska substanser.

”Det är ingen som riktigt vet hur farligt det är men så länge föremålen ligger orörda på havets botten är riskerna relativt små för omgivningen”, sade Ulf Olsson, chef för Sjöfartsverkets sjömätning i ett pressmeddelande.

När sonarutrustningen
drogs ovanför havsbotten hittades tydliga dumpningsstråk inom ett 1700 kvadratkilometer stort område, som ligger mellan Gotland, Lettland och Polen.

Sjömätningsfartyget Baltica hittade 39 000 misstänkta objekt av vilka 10 000 kan vara dumpad ammunition och innehålla senapsgas eller andra kemiska stridmedel.

På havsbotten fanns även sönderrostade senapsgasbomer och en minlinje.

”En stor del av de objekt som vi har identifierat är för stora för att vara senapsgasbomber och vi tror att det rör sig om skal från minor som fyllts upp med senapsgas. De är större än originalbomberna och innehåller därmed mer senapsgas”, säger Kent Lögdberg, sjömätningsledare på Sjöfartsverket i pressmeddelandet.

Det blir den svenska försvarsmakten som ska ta ställning om minorna i minlinjen utgör någon fara idag.

Sjöfartsverket har även hittat tjugo tidigare okända fartygsvrak och ett örlogsfartyg från tidigt 1900-tal och ett sovjetiskt bombplan från andra världskriget av modellen Douglas A20.

En tredjedel av tillverkningen av de amerikanska planen såldes till Sovjet och fungerade som bland annat torpedbombare. Nu har experter kontaktats för att finna ut vad som hände med planet.

Först när Sjöfartsverket är klar med kartläggningen och lokaliseringen av de kemiska stridsmedlen ska länderna runt Östersjön besluta om vad som ska hända med stridsmedlen.

Senapsgas

Gasen luktar svagt men syns inte. Den är lurig, om det är frysgrader ute och du får den på kläderna tinar den upp inomhus och blir till vätska som orsakar skada. Det blir som brännskador och kan ge kraftigt nedsatt immunförsvar och cancer.