Självmord vanligt bland kvinnor på Kinas landsbygd


En ny studie visar att självmord nu är den vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor på den kinesiska landsbygden.

Enligt Radio Free Asia (RFA) rapporterade Kinas officiella tidning, Beijing Daily uppgifter om att 150 000 självmord och mer än en miljon försök till självmord inträffar på den kinesiska landsbygden. Informationen tillkännagavs på ett seminarium på Tsinghua-universitetet nyligen. Enligt professor Jing Jun vid avdelningen för sociologi på Tsinghua-universitetet är antalet självmord tre gånger högre på landsbygden än i städer, och 25 procent högre för kvinnor än för män. Självmord är rentav den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor mellan 15 och 34 år.

Xu Rong, projektledare på ett kulturellt utvecklingscentrum för kvinnor på landsbygden, sade att det faktiska antalet självmordsförsök bland kvinnor på landsbygden är ännu större än vad som offentliggjorts. Hon tror att de siffror som experterna använder kommer från 1999 års statistik och att inga liknande landsomfattande undersökningar har gjorts sedan dess. Xu tror att antalet självmordsförsök bland kvinnor på landsbygden är omkring två miljoner per år över hela landet. Hon säger att med de ständiga ekonomiska svårigheterna som bakgrund krävs det ofta mycket små saker för att skapa konflikter i ett mindre harmoniskt äktenskap, konflikter som kan leda till självmord. Statistik visar att 70% av alla dessa självmord sker i ögonblickets ingivelse. Xu säger också att det för män fördelaktiga äktenskapssystemet i Kina gör att kvinnor på landsbygden inte har någonstans att vända sig när problem uppstår, särskilt efter de reformer och det öppnande mot omvärlden som ägde rum under 1980-talet och efter att den kollektiva produktionen har ersatts av ”individuell familjeproduktion”.

Professor Jing Juns undersökning bland dem som har försökt göra självmord kom till slutsatsen att de flesta självmord begås i stundens hetta. Detta skiljer sig helt från utvecklade länder i Väst där 90% av självmorden och själmordsförsöken anses utföras av människor med psykiska problem. Motsvarande siffra i Kina är bara 60 procent.

Liao Tianqi, redaktör på ObserveChina.net, sade att de sociala problemen har ökat den mentala pressen på kvinnor på den kinesiska landsbygden, enligt rapporten.

– Statistiken avslöjar den sociala bakgrunden till detta problem.Kinas ettbarnspolitik och familjeplanering leder till att människohandel med kvinnor och barn är ett ständigt socialt problem. Dessutom saknar kvinnor på kinesiska landsbygden ett personligt oberoende och social status. Allt detta bidrar till den synnerligen intensiva mentala pressen på dem, sade Liao.

Hon menar att grundlig forskning kring självmord bland kvinnor på landsbygden och en förändring av synen på kvinnors arbete i samhället är nödvändiga steg för att förhindra fler tragiska självmord.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10255/